mov-image-eleconomista-dafo-negocio-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Perquè és tan important fer una anàlisi DAFO del meu negoci

11/12/2019

Totes les empreses, independentment de la seva mida o condició, han de ser controlades de manera gradual per escometre les reformes que siguin necessàries. L’anàlisi DAFO és una manera d’analitzar els avantatges i inconvenients que tota companyia pot trobar-se.

Si no coneixem a fons el nostre negoci no podrem saber què és el que necessitem per optimitzar-lo. En psicologia d’empresa, i en l’entorn de l’estratègia empresarial, hi ha una tècnica indiscutible per dur a terme un estudi exhaustiu de les companyies: l’anàlisi DAFO.

Aquesta tècnica, que es va posar en funcionament als anys seixanta als EUA serveix per fer un anàlisi intern i extern del nostre negoci i esbrinar, tant el que estem fent bé, com el que fem malament, per prendre decisions i optimitzar el nostre negoci.

DAFO, o també popularitzat com FODA, és un acrònim que fa referència als quatre paràmetres que es consideren bàsics en tota estratègia empresarial: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Dels quatre elements, dos formen part de l’anàlisi intern i els altres dos del extern, ja que la nostra empresa depèn de nosaltres mateixos i també del seu entorn.

Anàlisi intern: Debilitats i fortaleses

En l’apartat intern se situen les debilitats i les fortaleses, és a dir, tot allò, tant positiu com negatiu, que influeix de manera directa en el negoci. Una debilitat seria, per exemple, un problema econòmic fruit d’una mala inversió, una baixa penetració en el mercat, la inexperiència, un excés d’estoc o les males decisions que prenem que poden comportar conseqüències negatives. Per la seva banda, les fortaleses fan referència a totes aquelles coses que fem bé i que ens fan créixer, com una bona estratègia comunicativa, la qualitat dels nostres productes, un posicionament online òptim, els comptes sanejats, l’experiència, una bona infraestructura, la qualitat dels professionals que treballen per a nosaltres o el nostre propi talent.

Anàlisi extern: Amenaces i oportunitats

En l’apartat extern se situen les amenaces i les oportunitats.

Les amenaces són totes aquelles situacions que influeixen de manera negativa en el nostre negoci i que no depenen de nosaltres. La competència és una de les primeres, ja que haurem d’esforçar-nos més per trobar nous clients i mantenir els que ja teníem. Una mala conjuntura econòmica estatal també pot influir en la nostra empresa. En època de crisis es consumeix menys i afloren nous projectes que busquen un forat al mercat. Els canvis de tendències són un altre exemple d’amenaces.

Per últim, les oportunitats. En l’anàlisi extern les oportunitats juguen un paper clau. És important tenir en compte que allò que per a una persona és una amenaça per a una altra pot ser una oportunitat. Qualsevol de les possibles amenaces anteriorment citades pot ser un revulsiu per al nostre negoci: un canvi de tendència en el consum pot afavorir la venda dels nostres productes, en aquest cas, podem explorar les possibilitats que s’estan obrint i buscar un forat en el mercat. Per exemple, actualment s’estila molt la cura de l’alimentació i els estils de vida saludable, en aquest món podem apostar per allò eco, i intentar aportar elements que encara no estiguin explotats. Els canvis de legislació, per exemple, són una altra porta que es tanca i s’obre, i poden crear noves possibilitats. Hem de saber adaptar-nos i aprofitar aquests possibles nous negocis.

DAFO creuat i la seva aplicació

Una vegada tinguem clar com està el nostre negoci, passarem al següent punt: l’anàlisi DAFO creuat. Aquesta tècnica consisteix en combinar els paràmetres de manera creuada per treure unes noves conclusions i dissenyar estratègies. Si unim les oportunitats i les fortaleses trobarem la manera d’aprofitar els nostres diferencials més potents. No obstant això, la unió de les oportunitats amb les debilitades ens aportarà coneixements per superar aquelles coses que llastren el nostre negoci. El DAFO creuat serveix per perfilar tècniques que ens ajudin a millorar. Amb elles dissenyarem estratègies ofensives i defensives, que resultaran dels creuaments que fem.

Tant el DAFO com el DAFO creuat són estudis senzills que permeten esbrinar quina és la nostra situació en el nostre context. Abans d’emprendre una estratègia digital, o una campanya internacional, per exemple, en xarxes socials, és necessari realitzar-los per treure conclusions, prèvies a emprendre els següents passos. Un bon anàlisi DAFO ha de definir els elements que hem estudiat de manera senzilla, directa i, si pot ser, breu. La millor manera de fer-ho és dibuixant una taula amb forma de creu (debilitats i amenaces a dalt, fortaleses i oportunitats a sota), col·locant a sota de cada punt aquelles coses que creiem competents. Ens ajudarà a visualitzar de manera clara els nostres principals aspectes negatius (primera línia) i positius (segona línia); interns (primera columna) i externs (segona columna).

En ambdós casos, aquests anàlisis situen l’empresa -i l’empresari- davant de qualsevol tipus de situació a la qual es pot enfrontar. És important saber que, en el món dels negocis, com en la vida, podem agafar diversos camins.

L’anàlisi DAFO es pot fer de l’empresa en general però també d’un sol producte o d’una campanya de màrqueting. Només cal analitzar amb precisió l’element concret i esgrimir els pros i contres per seleccionar les millors opcions. Podem fer un DAFO per saber quin producte suprimir del nostre catàleg, per exemple. També utilitzarem el DAFO per saber quins són els canals més interessants per promocionar els nostres productes, quina xarxa social és més propicia o de quina manera arribarem millor al nostre target.

Avui en dia no es contempla un estudi de mercat sense avaluar prèviament les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, perquè sense elles, no podem situar-nos en el nostre context davant de la competència o les tendències. En tot negoci és necessari prendre decisions que poden ser crucials per al seu desenvolupament. Per evitar deixar-nos portar per impulsos, i minimitzar els riscos, hem de traçar un pla que es farà extensiu a tots els elements estratègics de la nostra empresa.

 

 

-Temes relacionats-
up