Plans de previsió assegurats: avantatges i inconvenients en comparació amb els plans de pensions | EDE
movi-image-planes-pensiones-asegurados-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Plans de previsió assegurats: avantatges i inconvenients en comparació amb els plans de pensions

16/03/2021

Es tracta d'un producte d'estalvi que té beneficis importants per als seus assegurats, tot i que potser no gaudeix de tanta popularitat com d’altres. Està dirigit principalment a un client a punt de jubilar-se o molt conservador que vol planificar el seu futur econòmic sense sobresalts.

La Grècia antiga no només va tenir homes brillants relacionats amb la filosofia, com Aristòtil, o amb la literatura, com Homer, sinó que també va tenir grans poetes, com és el cas d'Hesíode, un autor tan important que fins i tot un cràter a la lluna porta avui el seu nom. A més de versos sobre els mites i les llegendes gregues, Hesíode va ser autor de grans frases que han quedat per al record, com aquella que diu que «si afegeixes una mica a una mica i ho fas amb freqüència, aviat arribarà a ser molt».

Mentre s'està treballant, i més quan s’és jove, és habitual pensar en la jubilació com una cosa molt llunyana, que no cal preocupar-s'hi fins molt més endavant. No obstant això, el temps transcorre inexorablement i és crucial invertir-ne una part a planificar el futur a llarg termini, ja que és impossible conèixer per endavant les circumstàncies personals i econòmiques que es tindran en la jubilació. De fet, a mesura que augmenta l'esperança de vida als països desenvolupats, la quantitat de persones que s'incorporen al món laboral disminueix, a conseqüència del menor nombre de naixements que s’estan produint des de fa algunes dècades. Així doncs, l'anomenada caixa de les pensions minva i ens obliga a tots a pensar en com complementar la pensió pública per gaudir d'una vellesa tranquil·la i sense sobresalts.

A Espanya hi ha una àmplia varietat de productes de vida-estalvi al mercat. D'aquests, potser, els plans de pensions són els més coneguts, tot i que, depenent de cada cas, poden haver-n'hi d’altres que s'adeqüin millor a les característiques particulars de l'usuari. De totes maneres, tots gaudeixen de certs avantatges i beneficis fiscals que, des del punt de vista financer, són interessants i cal conèixer, tant per desgravar durant els anys en què s'està en actiu, en els quals se'ls alimenta econòmicament, com per rescatar-los en el moment de la jubilació.

Es comercialitzen diferents productes de vida-estalvi que gaudeixen de certs avantatges i beneficis fiscals que convé conèixer abans de triar-ne un

Comparació amb altres productes similars

En un pla de pensions, el partícip va realitzant aportacions periòdiques a aquest instrument d'estalvi amb l'objectiu de recuperar en el futur aquest capital més els interessos que s'hagin anat generant amb el pas del temps. Tal com explica Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions:«La majoria dels plans de pensions, com que són productes a llarg termini, incorporen una part de la inversió en renda variable. Això és especialment important en un context de crisi com l'actual, que ha provocat unes caigudes importants dels mercats borsaris. Ara es presenta una gran oportunitat per fer aportacions a un preu baix, tenint en compte que l'objectiu és cobrar-les a la jubilació i, per tant, són inversions a llarg termini». 

A més de la jubilació, també està previst rescatar-los en altres casos: «Els plans de pensions permeten cobrar-los durant el període d'acumulació, en cas d'invalidesa, de malaltia greu del titular, del cònjuge, d'un fill o d'un pare, o d'atur quan s'ha esgotat la prestació pública», indica Pichardo

Els plans de pensions poden servir, ocasionalment, per mitigar les situacions difícils per les quals pot passar una persona. «A la dècada anterior, quan hi va haver problemes de liquiditat, els plans es van poder utilitzar per fer front a pagaments de la quota de les hipoteques. De la mateixa manera, ara els plans de pensions també contribueixen al bé general perquè permeten complementar els ingressos d'autònoms i empleats que hagin vist reduïda la seva facturació per la crisi de la COVID-19», afirma l'experta.

A més d'aquest producte, n’hi ha un altre de bastant semblant: el pla de previsió assegurat (PPA), que es diferencia en el fet que «es tracta d'una assegurança i que, per tant, garanteix que, amb independència del que passi en els mercats financers, el partícip recuperarà, almenys, els diners invertits quan venci», explica. D'altra banda, i només per als residents al País Basc, hi ha les entitats de previsió social voluntària (EPSV), que són, de fet, molt semblants als plans de pensions, si bé la seva supervisió correspon exclusivament al Govern basc.

Centrant-se en la comparació entre plans de pensions i PPA, Pichardo indica que es poden establir diversos punts en comú, com són els avantatges fiscals de què gaudeixen (recordem que són els únics productes del mercat que permeten reduir la base imposable de l'IRPF de l'any en què es realitzen les aportacions), que no és possible rescatar els diners fins a la jubilació (a excepció dels casos esmentats anteriorment), que és possible traspassar el capital estalviat d'un producte d'estalvi a un altre sense patir cap penalització, i que disposen d'uns límits anuals d'inversió equivalents i conjunts de 8.000 euros l'any.

També hi ha un àmbit en el qual es diferencien i que és crucial perquè un estalviador es decanti per un o per l’altre: mentre que el PPA, com s'ha vist, garanteix una rendibilitat a, com a mínim, al seu venciment; el pla de pensions no pot fer-ho. «Això vol dir que, en un entorn de tipus baixos com l'actual i parlant d'una inversió a llarg termini, hi ha més possibilitats d'obtenir una major revaloració en un pla de pensions, que també comporta el risc, però, de patir pèrdues amb els vaivens dels mercats. Els PPA, en canvi, no tenen el risc de patir pèrdues si es mantenen fins al venciment acordat, però actualment tampoc aporten rendibilitats interessants», explica Pichardo.

Els PPA garanteixen al partícip que recupera, almenys, els diners invertits si els manté fins al venciment acordat

Per què cal apostar per un PPA?

Quan es vol estalviar per a la jubilació, com s'acaba de veure, un PPA ofereix un tipus d'interès mínim garantit fins al seu venciment, de manera que és interessant per a persones que estan a punt de jubilar-se i que volen garantir el saldo acumulat fins aquell moment en un pla de pensions, així com per a persones extremadament conservadores que prefereixen no assumir el risc que comportaria invertir, almenys parcialment, en renda variable, per intentar obtenir rendibilitats més elevades.

A més, s’hi han d’afegir els avantatges fiscals descrits anteriorment i una altra sèrie de beneficis que són importants si es té en compte que es tracta de productes que es mantindran en cartera al llarg d'un període prolongat de temps:

  • Liquiditat en cas de malaltia greu o atur de llarga durada. Qualsevol partícip pot tenir accés als estalvis del seu PPA abans de la jubilació per cobrir aquestes contingències econòmiques. A més, d'acord amb la llei, a partir del 2025 es podrà tenir accés al capital quan les aportacions tinguin, almenys, deu anys d'antiguitat.
  • Possibilitat de traspassar els drets econòmics inherents del PPA de manera total o parcial a un altre pla de pensions o PPA.

És important destacar, en relació amb la fiscalitat, que les aportacions anuals realitzades en plans de pensions individuals i d'empresa i PPA estan limitades a 8.000 euros en conjunt. A més, si el cònjuge té un rendiment net del treball o d'activitats econòmiques inferior a 8.000 euros, el contribuent pot aportar fins a 2.500 euros al pla del seu cònjuge.

Totes les aportacions realitzades redueixen la base imposable de l'IRPF, amb el límit del 30 % de la suma de rendiments nets del treball i activitats econòmiques i sempre que no deixin la base imposable negativa.

A l'hora de rescatar-lo, es pot optar per obtenir el capital del PPA de cop, en forma de renda o bé de manera mixta, encara que en qualsevol cas les dues modalitats tributen com a rendiments del treball a la declaració de la renda.

Abans de prendre cap decisió amb relació a contractar un producte d'aquestes característiques, el més oportú és recórrer a l'assessorament professional i expert que permetrà aclarir qualsevol dubte, a més d'establir una pauta d'estalvi d'acord amb els objectius vitals i financers que es contemplin pensant a llarg termini.

Fotografia de D A V I D S O N L U N A en Unsplash
-Temes relacionats-
up