movi-image-seguros-instrumento-financiero-inversion-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
4 min del teu temps

Poden ser les assegurances un instrument financer adequat per a una cartera d'inversió?

Tue Mar 23 08:46:16 CET 2021

Al marge de la seva naturalesa basada en la protecció i en la cobertura d'accidents i de malalties, les assegurances també són un dels pilars principals de la indústria financera, juntament amb el mercat de crèdit i els mercats de valors. L'element fonamental de la seva activitat financera són les primes, que serveixen, fonamentalment, per poder pagar les indemnitzacions a què tenen dret els assegurats si els corresponen. Les assegurances poden ser una alternativa a altres productes financers que fins i tot arriben a oferir una rendibilitat més elevada, protegint el capital davant de qualsevol possible risc.

Els objectius a llarg termini d'una cartera d'inversió

La finalitat última de qualsevol cartera d'inversió hauria de ser proporcionar l’estalvi suficient perquè una persona pugui complementar els seus ingressos durant la jubilació i, d'aquesta manera, disposar d’un «coixí» econòmic suficient per viure sense sobresalts malgrat la pèrdua lògica de poder adquisitiu que es produeix al moment de la jubilació. Per aconseguir estalviar, els experts assenyalen diverses claus, com la constància, la cautela o la idoneïtat de recórrer a l'assessorament professional per dissenyar la millor estratègia financera possible.

A més, cal destacar que, a l'hora de planificar una cartera, és imprescindible la diversificació. Per exemple, com més jove sigui l'estalviador més agressiva pot ser la seva estratègia, de manera que tindran més pes els productes de més risc, relacionats principalment amb la renda variable, que busquin més rendibilitat mentre s'assumeix una exposició més elevada. En canvi, a mesura que s'acosta l'edat de jubilació, convé ser més prudent i centrar-se en alternatives més conservadores, donant més protagonisme als actius de renda fixa per preservar el capital mentre s'intenta, almenys, batre la inflació.

En qualsevol cas, amb independència del perfil de risc o de l'edat de l'estalviador, és possible incorporar assegurances a la cartera, que poden afegir certs aspectes positius a un pla d'inversió.

Pot interessar-te: Les tendències d'inversió d'aquest 2021


El contrapès de les assegurances de vida

En els últims anys, cada vegada un nombre més elevat de persones incorporen assegurances de vida a les seves carteres d'inversió. Aquest tipus de pòlisses cobreixen la mort, la incapacitat i una altra sèrie de riscos que afecten la integritat o la salut de les persones. Aquestes assegurances actuen en els dos supòsits següents: mort del prenedor, circumstància en la qual els beneficiaris reben la quantitat assegurada al contracte, o supervivència fins a una determinada edat del prenedor —data que es fixa a l'acord entre les dues parts—, moment en què l'asseguradora li abona l'import econòmic pactat o una renda periòdica.

Pot interessar-te: Tendències que remodelaran la indústria de les assegurances de vida la propera dècada

Molts especialistes assenyalen que la contractació d'una assegurança de vida sovint és fins i tot més rendible que anar estalviant diners a llarg termini, ja que el capital que s'aconsegueix quan es concreten les condicions pactades és molt difícil d'aconseguir en condicions normals mitjançant una gestió activa d'una cartera d'inversió. No obstant això, és cert que altres experts argumenten que, amb una planificació adequada i gràcies als beneficis de l'interès compost, la gestió activa permet obtenir unes plusvàlues elevades.

Alguns experts indiquen que és possible aconseguir més rendibilitat a través d'una assegurança de vida que amb la gestió activa d'una cartera d'inversió

En qualsevol cas, i amb caràcter general, una estratègia d'inversió basada en assegurances comporta menys risc i, per tant, és més adequada per als perfils més conservadors; és a dir, per a aquells que prefereixen conèixer de la forma més realista possible el rèdit financer que aconseguiran. En canvi, les persones amb uns objectius financers més ambiciosos probablement optaran per un portafolis d'actius que combini productes més arriscats amb d’altres que, a canvi d'una rendibilitat més baixa, serveixin per aportar una base més sòlida.

Altres opcions d'inversió mitjançant les assegurances

Dins de les assegurances d'estalvi, hi ha més alternatives que poden formar part d'una cartera d'inversió. Potser la que està guanyant més popularitat en els darrers anys és la dels Unit Linked, també anomenats assegurances de multiinversió. A grans trets, la seva provisió tècnica es materialitza en un fons d'inversió, accions o bons que s’inverteixen a nom de l'assegurador, encara que és el beneficiari el que n’assumeix el risc.

De la mateixa manera que altres assegurances de vida, els Unit Linked garanteixen una cobertura en cas de defunció però, alhora, permeten invertir. Els seus únics hàndicaps són que no garanteixen una rendibilitat i que tampoc permeten modificar la inversió que es realitzi a la pòlissa, encara que sí que es poden canviar, per exemple, els fons o els actius en què es participa. Gaudeixen, a més, d'un important avantatge fiscal, ja que els seus rendiments acumulats tributen a la declaració de la renda com qualsevol altra renda de l'estalvi, i estan sotmesos a una retenció del 19 %.

Una altra possibilitat és contractar un pla de previsió assegurat (PPA), que garanteix recuperar els diners invertits quan es rescaten; és a dir, com passa amb els plans de pensions. A més, permet poder traspassar el capital estalviat d'un producte a un altre sense patir cap penalització, tant a un altre PPA com a un pla de pensions individual. D'altra banda, les assegurances individuals d'estalvi a llarg termini (SIALP) proporcionen als clients la seguretat de comptar amb un tipus d'interès cert durant tot el període d'inversió i ofereixen un capital a venciment que ja es coneix quan es fa l'aportació. Compten, a més, amb l'avantatge fiscal que la rendibilitat queda exempta de pagar impostos si es manté durant almenys cinc anys i es percep en forma de renda vitalícia. El límit màxim d'aportació és de 5.000 euros l'any, compatible amb aportacions a altres productes com els plans individuals d’estalvi sistemàtic o els PPA.

 

Fotografia de Giancarlo Corti a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up