movi-image-cuando-paga-iva-vivienda-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Quant es paga d'IVA en comprar una casa el 2022?

18/05/2022

L'adquisició d'un habitatge d'obra nova implica l'obligació que el comprador assumeixi l'abonament de l'IVA.

A l'hora de comprar un habitatge d'obra nova cal tenir en compte que la quantitat final a pagar es calcula sumant al preu de compravenda les despeses associades a l'adquisició de l'immoble, entre les quals es troben els impostos. En aquest cas, el futur propietari ha d'abonar l'impost sobre el valor afegit (IVA) i l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD), i aquesta última és competència de les comunitats autònomes.

En quins casos es paga l'IVA en la compra d'un habitatge?

Segons l'Agència Tributària, els habitatges d'obra nova són aquells que s'adquireixen al promotor quan la construcció o la rehabilitació està acabada.

No obstant això, a l'hora de pagar l’IVA, hi ha una excepció: si l'habitatge ha estat habitat de manera continuada per un termini igual o superior a dos anys per persones diferents dels compradors, aquest deixa de ser considerat com a habitatge nou o de primer lliurament, per tant, el futur propietari hauria d’abonar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP). En el cas que el comprador sigui l'inquilí, sí que ha de fer front al pagament de l'IVA.

Quant és l'IVA de la compra d'un habitatge?

Actualment, la compravenda d’un immoble es grava al tipus reduït del 10 % del valor total escripturat. En el cas dels habitatges de protecció oficial (HPO), l'IVA és del 4 %, encara que pot variar en funció de la comunitat autònoma en què es trobi.

Així mateix, s'aplica un 10 % d'IVA en la compra de places de garatge (amb un màxim de dues unitats per a l'habitatge d'obra nova, després del qual l'IVA passa a ser del 21 %) i dels annexos com ara els trasters.

Per exemple, en aplicar el 10 % d'IVA al preu mitjà d'un habitatge a Espanya, situat al voltant dels 220.000 euros, la quantitat a abonar serà de 22.000 euros. En el cas d'un HPO, en les quals s'aplica un tipus del 4 %, el comprador haurà de pagar 8.800 euros d'IVA.

L'única excepció a aquest tipus del 10 % és si l'habitatge es compra a les Canàries, on s'aplica l'impost general indirecte canari (IGIC), que és del 6,5 % per als habitatges d'obra nova en general i del 3,3 % per als HPO.

Quins altres impostos cal abonar?

L'IVA és l'impost més important que cal assumir quan s'adquireix un habitatge d’obra nova, però a més cal fer front a l'AJD. Aquest tribut correspon als documents notarials, mercantils i administratius associats a la compravenda d’un immoble d’aquest tipus. Així doncs, s'aplica tant a les escriptures com a la formalització de la hipoteca.

L’AJD depèn de la comunitat autònoma en què es formalitza el préstec hipotecari i del valor o de l’import de la hipoteca. El percentatge a abonar se situa entre el 0,5 % i l’1,5 % sobre la responsabilitat hipotecària.

Quins són els impostos en comprar un habitatge de segona mà?

En el cas de comprar un habitatge de segona mà no es paga IVA, però s'haurà d'abonar l’ITP, la gestió del qual està cedida a les comunitats autònomes. Cada regió aplica, per tant, el seu propi tipus impositiu i les seves pròpies bonificacions fiscals segons les circumstàncies personals del comprador, encara que sol rondar entre el 6 % i el 10 % del preu de l'immoble.

Altres despeses associades a la compra d'un habitatge

A més dels impostos, la compra d'un habitatge té altres despeses:

  • Notari. El notari té uns aranzels fixos establerts per la Llei i que varien segons el preu de l’immoble i de l’escriptura. Solen oscil·lar entre 600 i 900 euros.
  • Registre de la propietat. Inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat té un cost que oscil·la entre els 600 i els 1.000 euros, però mai serà inferior a 24,04 euros ni superior a 2.181,57 euros.
  • Gestoria. Es tracta d’un servei addicional que es pot contractar per dur a terme alguns tràmits administratius com la inscripció al Registre de la Propietat, el canvi en la titularitat de l'impost sobre béns immobles (IBI) i dels subministraments. El cost està entre els 300 i els 500 euros.

Així mateix, hi ha unes despeses per contractar la hipoteca:

  • Taxació. Per sol·licitar la hipoteca s’ha de presentar l'informe de taxació de l’habitatge per comprovar el seu valor. El cost sol ser d’entre 200 i 600 euros.
  • Comissions. Per a la contractació de la hipoteca, l'entitat bancària pot cobrar una comissió d'obertura. Tot i això, entitats com Banc Sabadell actualment no l’apliquen als seus préstecs hipotecaris.

L’entitat bancària s'encarrega de pagar la resta de despeses del préstec hipotecari, que són la gestoria, el notari, el Registre, i l’AJD de la hipoteca.

Simulador d'hipoteques: casos pràctics

La Tania i l’Alberto, de 31 i 32 anys, respectivament, volen comprar un habitatge d'obra nova a Madrid per 320.000 euros. Aquesta parella té uns ingressos mensuals de 4.000 euros. A quina hipoteca poden optar?

Els bancs financen, com a màxim, el 80 % del valor de compra o taxació d'un immoble, per la qual cosa la Tania i l'Alberto poden optar a una hipoteca de 256.000 euros. Necessiten tenir estalviats 64.000 euros per a l'entrada, més 37.015 euros per pagar les despeses de l'operació, entre les quals hi ha un 10 % d'IVA (32.000 euros) i un 0,75 % d'AJD (2.400 euros).

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats.

El Marc i la Núria, de 35 i 36 anys, respectivament, volen comprar una casa d'obra nova a Tarragona per 280.000 euros. Entre tots dos, sumen uns ingressos mensuals de 3.500 euros. Aquesta parella pot demanar una hipoteca de 224.000 euros, per la qual cosa necessita comptar amb uns estalvis de 56.000 euros per a l'entrada, i cal afegir-hi 28.000 euros per pagar el 10 % d'IVA, 4.200 euros per a l'1,5 % d'AJD i uns altres 2.400 euros per abonar la resta de despeses.

 

paga de IVA al comprar una casa en 2022
*Domiciliant la nòmina i contractant una assegurança de vida, de llar i de protecció de pagaments. El resultat d'aquesta simulació té un caràcter orientatiu, no comercial. Per disposar de més informació, posa't en contacte amb nosaltres i rep una oferta personalitzada. Font: Simulador d'hipoteques de Banc Sabadell.

 

 

En qualsevol cas, per analitzar les despeses que comporta la compra d’un habitatge, és recomanable comptar amb l'assessorament professional d'un expert, com el de l'entitat bancària, que ajudarà el futur propietari i resoldrà qualsevol dubte que pugui sorgir.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.


 

 

 

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
Fotografia de RODNAE Productions a Pexels
-Temes relacionats-
up