movi-image-aportar-plan-pensiones-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Quant he d’aportar al meu pla de pensions?

Wed Nov 17 12:17:22 CET 2021

La quantia que es destini al pla de pensions dependrà de diversos factors com ara el nivell d'ingressos i despeses presents i futurs, i de quan es comenci a estalviar

Cada cop són més les persones que aposten per un pla de pensions per garantir una vida sense ensurts després de la jubilació. I és que, segons afirma Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, «la necessitat d’estalviar per a la jubilació és inqüestionable». Els plans de pensions són productes finalistes, pensats per a l'estalvi a llarg termini i les seves inversions es fan amb aquest objectiu temporal. A l'hora de contractar un pla de pensions, poden sorgir diverses preguntes, i quina ha de ser l'aportació a aquest producte és una de les més freqüents.

El primer punt que s’ha d’analitzar és quin nivell de vida es vol mantenir un cop arribi el moment de la jubilació. En aquest sentit, Pichardo assenyala un exemple: «No necessitarà la mateixa pensió una persona que tingui encara algun fill al seu càrrec que una altra que no en tingui cap; o aquella que vulgui viatjar en relació amb una que prefereixi quedar-se a casa».

Per això, el que és recomanable és fer un estudi dels ingressos i de les despeses que es preveu tenir durant la jubilació. Segons explica Pichardo, els ingressos poden procedir de la pensió pública, però també d'altres fonts com pot ser un habitatge de lloguer o altres ingressos financers. Pel que fa a les despeses, cal tenir en compte l'habitatge, les assegurances, l'alimentació, els subministraments, el lleure, etc. El resultat d’aquesta anàlisi reflectirà una quantitat aproximada de la quantia mensual que cal cobrir amb el pla de pensions.

El que és recomanable és analitzar el nivell d'ingressos i de despeses que es preveu tenir durant la jubilació

Pot interessar-te: Em disposo a contractar el meu primer pla de pensions; què he de tenir en compte?

 

Per què és important començar a estalviar com més aviat millor?

L'import de les aportacions mensuals que s'han de fer al pla de pensions dependrà de quan es comenci a estalviar. «Com més aviat comencem, menys diners caldran per aconseguir el mateix objectiu», puntualitza Pichardo.

Pot interessar-te: A quina edat és recomanable obrir un pla de pensions?

Un exemple pràctic: per rebre una renda de 200 euros mensuals a partir dels 65 anys, s’estima que una persona de 35 anys hauria d'estalviar 64 euros mensuals. En canvi, una de 45 anys hauria d’estalviar 120 euros mensuals i, finalment, una de 55 anys necessitaria un estalvi mensual de 296 euros.

És a dir que, en ser un instrument a llarg termini, l'edat és un factor clau. Per tant, una persona jove de fins a 35 anys en tindria prou amb destinar un 10 % dels seus ingressos mensuals, mentre que la suma es duplicaria per a persones més grans.

Sobre la quantia no hi ha un mínim obligatori, però sí que n'hi ha un màxim. Des de l'1 de gener de 2021, a Espanya existeix un límit anual de cada persona als plans de pensions privats de 2.000 € i no superior al 30 % dels rendiments nets del treball. Abans d'aquesta modificació legal, el llindar màxim se situava a 8.000 €.

Pichardo destaca, a més que, amb el projecte de Pressuposts Generals de l'Estat (PGE) per al 2022 presentat recentment pel Govern, és possible que el proper any aquesta aportació màxima es redueixi fins a 1.500 €. Davant aquest escenari, és molt possible que s'hagi de complementar l'estalvi per a la jubilació en un pla de pensions amb estalvi en altres productes, com ara els plans de jubilació col·lectius dins dels sistemes de retribució flexible que cada vegada comencen a oferir més empreses.      

Pot interessar-te: Els beneficis d’estalviar amb plans de pensions

 

Encertar apostant per un pla de pensions que s’adapti a tu

Escollir el pla de pensions òptim per cada perfil dependrà de factors com ara l'edat, la capacitat d'estalvi, els objectius i l'aversió al risc. Les persones més joves, per exemple, tindran més flexibilitat i recorregut a l'hora d'invertir que altres que estiguin més properes a l’edat de jubilació.

Davant aquest escenari, la directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions destaca la flexibilitat que aporten els plans de pensions de cicle de vida, «que inverteixen tenint en compte l'horitzó temporal de l'estalviador, i van adaptant anualment les inversions, en funció de l'edat, de la proximitat al moment de la jubilació i de l'aversió al risc».

Segons analitza Pichardo, a mesura que s'aproxima el dia d'abandonar la vida laboral, pensant a curt termini, el pes de la renda variable disminueix, s'ajusten els percentatges i la durada de la renda fixa d'acord amb el perfil del partícip. «Els plans de pensions, que són productes amb un horitzó temporal a llarg termini, haurien d'invertir així, per aprofitar les oportunitats dels mercats quan encara falta temps per cobrar-lo, i reduint el risc i la volatilitat quan s'acosta el moment de cobrar el pla», conclou.

Pot interessar-te: Per què és una bona opció apostar pels plans de pensions de cicle de vida?

 

 

-Categories i etiquetes-
up