movi-image-aportar-plan-pensiones-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Quant he d’aportar al meu pla de pensions?

08/04/2022

La quantitat que es destini al pla de pensions depèn de diversos factors com ara els ingressos i despeses presents i futurs, i de quan es comenci a estalviar.

Fer aportacions periòdiques a un pla de pensions és una manera d'estalviar i de garantir una vida sense ensurts després de la jubilació. Cada aportació a un pla de pensions suposa l'adquisició de noves participacions, amb un valor que varia cada dia. Aquest producte està pensat per a inversors de qualsevol perfil que volen optar per l’estalvi a llarg termini i amb avantatges fiscals. Quant s’ha de destinar al pla de pensions? Les aportacions varien en funció de l'edat de l'estalviador, així com del seu nivell d'ingressos i dels seus objectius per a la jubilació.

Realitzar aportacions periòdiques a un pla de pensions permet, a més d'estalviar, beneficiar-se d'una sèrie d'avantatges fiscals, com ara diferir el pagament d'impostos fins al moment de la jubilació o desgravar-se les aportacions que es facin cada any a la declaració de la renda fins a un límit legal.

A Espanya hi ha un límit anual fixat en 1.500 euros com a màxim que pot aportar cada persona als seus plans de pensions privats

Des de l'1 de gener de 2022, a Espanya hi ha un límit anual fixat en 1.500 euros com a màxim que pot aportar cada persona als seus plans de pensions privats amb dret a deducció a la declaració de la renda. Abans d'aquesta modificació legal, el llindar màxim se situava en 2.000 euros durant l'any 2021, i amb anterioritat a aquesta data, en 8.000 euros anuals. 

Quants diners s’estalvien amb un pla de pensions?

El primer punt que s’ha d’analitzar és quin nivell de vida es vol mantenir un cop arribi el moment de la jubilació. En aquest sentit, Esther Pichardo, directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, assenyala amb un exemple: «No necessitarà la mateixa pensió una persona que tingui encara algun fill a càrrec seu que una altra que no en tingui cap; o aquella que vulgui viatjar en relació amb una que prefereixi quedar-se a casa». 

El que és recomanable és analitzar el nivell d'ingressos i de despeses que es preveu tenir durant la jubilació

Per això, és recomanable fer un estudi dels ingressos i de les despeses que es preveu tenir durant la jubilació i revisar-ho i actualitzar-ho cada cert temps. Com explica Pichardo, els ingressos poden procedir de la pensió pública, però també d'altres fonts com pot ser un habitatge de lloguer o altres ingressos financers. Pel que fa a les despeses, cal tenir en compte l'habitatge, les assegurances, l'alimentació, els subministraments, el lleure, etc. El resultat d’aquesta anàlisi reflectirà una quantitat aproximada de la quantia mensual que cal cobrir amb l’estalvi per a la jubilació.

Per què és important començar a estalviar com més aviat millor?

L'import de les aportacions mensuals que s'han de fer al pla de pensions dependrà de quan es comenci a estalviar. «Com més aviat comencem, menys diners caldrà aportar mensualment per aconseguir el mateix objectiu», puntualitza Pichardo. 

Un exemple pràctic: per rebre una renda de 200 euros mensuals a partir dels 65 anys, s’estima que una persona de 35 anys hauria d'estalviar 64 euros mensuals. En canvi, una de 45 anys hauria d’estalviar 120 euros mensuals i, finalment, una de 55 anys necessitaria un estalvi mensual de 296 euros. 

És a dir, que en ser un instrument a llarg termini, l'edat és clau. Per tant, una persona jove de fins a 35 anys en tindria prou de destinar un 10 % dels seus ingressos mensuals, mentre que la suma es duplicaria per als estalviadors més grans.

Les aportacions mensuals aporten més avantatges a l'estalviador, ja que, a més de ser més còmode fer petites quantitats que una única de més import, l'estalvi mensual permet diversificar el moment d'entrada a la inversió, s’aconsegueix un preu d'entrada mitjana i es redueix la volatilitat.

Pichardo també destaca que, davant l'actual escenari, és aconsellable complementar l’estalvi per a la jubilació també amb altres productes d'estalvi, com poden ser els plans de jubilació col·lectius dins dels sistemes de retribució flexible que cada cop comencen a oferir més empreses.     

Pot interessar-te: Retribució flexible: què és i per què convé a l'empresa i als seus treballadors?

Encertar apostant per un pla de pensions que s’adapti a tu

Escollir el pla de pensions òptim per cada perfil depèn de factors com ara l'edat, la capacitat d'estalvi, els objectius i l'aversió al risc. Les persones més joves, per exemple, tindran més flexibilitat i recorregut a l'hora d'invertir que altres que estiguin més properes a l’edat de jubilació. 

Davant aquest escenari, la directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions destaca la flexibilitat que aporten els plans de pensions de cicle de vida, «que inverteixen tenint en compte l'horitzó temporal de l'estalviador, i van adaptant anualment les inversions, en funció de l'edat, de la proximitat al moment de la jubilació i de l'aversió al risc». 

Segons analitza Pichardo, a mesura que s'aproxima el dia d'abandonar la vida laboral, pensant a curt termini, el pes de la renda variable disminueix, s'ajusten els percentatges i la durada de la renda fixa d'acord amb el perfil del partícip. «Els plans de pensions, que són productes amb un horitzó temporal a llarg termini, haurien d'invertir així, per aprofitar les oportunitats dels mercats quan encara falta temps per cobrar-lo, i reduir el risc i la volatilitat quan s'acosta el moment de cobrar el pla», conclou.

 

 

 

-Temes relacionats-
up