movi-image-euribor-afecta-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què és l'euríbor i com afecta la hipoteca?

02/11/2021

Les hipoteques a tipus variable es revisen de forma anual o semestral i, en funció de l'evolució de l'euríbor, la quota mensual pujarà o es reduirà

Euríbor és l'acrònim de European Interbank Offered Rate, que es traduiria de l'anglès com a Tipus Europeu d'Oferta Interbancària. Des de 1999, aquest índex reflecteix el tipus d'interès mitjà a què una gran majoria de bancs europeus es concedeix préstecs a curt termini per, al seu torn, prestar-lo a tercers, com empreses o particulars. En altres paraules, aquest indicador fa referència al tipus d'interès a què estan disposades aquestes entitats a prestar-se fons en euros.

L'euríbor s'utilitza com a referència per calcular la majoria de les hipoteques amb interessos variables a Espanya

Com pot afectar-me l'euríbor? Aquest indicador s'utilitza com a referència per calcular la majoria de les hipoteques amb interessos variables a Espanya, pel que fa a la quota mensual que cada propietari paga per aquest tipus d'hipoteca.

Com es calcula l'euríbor?

Per calcular l'euríbor, els bancs de la zona euro que conformen el panell aporten la seva dada del tipus d'interès al que apliquen els préstecs interbancaris. Un cop fet aquest primer pas, l'Institut Europeu de Mercats Monetaris (EMMI, per les sigles en anglès European Monetary Markets Institute) realitza un càlcul per obtenir el valor final, amb la mitjana de totes les xifres publicades i eliminant el 15 % més alt i el 15 % més baix per evitar les desviacions.

El resultat determina quin és l'euríbor i es publica tots els dies laborables al voltant de les 11 hores en fus horari d'Europa Central. A Espanya, el Banc d'Espanya i el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) difonen els diferents valors de l'euríbor.

I és que, quan ens referim a aquest índex es tendeix a pensar que només hi ha un tipus. Tanmateix, això no és del tot correcte, ja que hi ha cinc tipus d'interès, cadascun amb un termini de vigència diferent:

  • A una setmana
  • A un mes
  • A tres mesos
  • A sis mesos
  • A dotze mesos. Precisament, l'euríbor a un any és el que s'usa normalment com a referència per a les hipoteques.

Per què puja o baixa l'euríbor?

Un cop saps com es calcula, és possible que et preguntis, per què puja o baixa l'euríbor? La situació de l'economia europea i les decisions que pren el Banc Central Europeu (BCE) són dues causes que influeixen directament, ja que afecten el valor dels diners a les entitats bancàries, de les quals després dependrà el valor d'aquest índex.

Un altre factor és la quantitat de diners que hi ha en circulació en el mercat. En aquest sentit, si n’hi ha pocs, el valor de l'euríbor tendeix a pujar, ja que s'entén que els diners són un bé escàs. A més, els bancs tenen en compte el risc que hi ha a l'hora de deixar diners a altres entitats. Quan determinen que és alt, el preu dels diners s'incrementa i, per tant, l'euríbor també.

Com afecta l'euríbor a la quota mensual de la meva hipoteca?

Quan se signa una hipoteca, es pot fer a tipus d'interès fix, a tipus variable o tipus mixt.

Calculadora: Descobreix què t'interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

És en les hipoteques a tipus variable en les que actua l'euríbor i la seva evolució condicionarà la quantitat mensual a pagar. És a dir, les quotes que hauràs d'abonar a l'entitat bancària durant el temps que duri el préstec no seran sempre les mateixes, sinó que estaran lligades al comportament de l'euríbor a dotze mesos.

Per tant, l'euríbor no afecta les hipoteques a tipus fix i en les mixtes ho farà només durant un temps determinat.

De manera més específica, la quota mensual d'una hipoteca a tipus variable es compon de la suma de dues parts:

  • Diferencial: és un percentatge fix que es negocia amb el banc per tornar els diners prestats per a la hipoteca.
  • Índex de referència: l'euríbor és l'índex més habitual que s'utilitza per calcular aquesta part.

En definitiva, quan es contracta una hipoteca a tipus variable, l'entitat revisa l'interès que té el crèdit hipotecari de forma anual, en la majoria dels casos, o semestral, encara que és menys comú. Després d'aquesta revisió, el diferencial seguirà igual, però el percentatge que es paga per l'euríbor variarà en funció de com hagi tancat l'indicador a dotze mesos o a sis mesos.

És a dir, si en el moment en què el banc realitza la revisió de la hipoteca l'euríbor ha baixat, la quota mensual a pagar en els pròxims mesos també es reduirà.

Com està evolucionant l'euríbor?

L’evolució de l'euríbor pot influir de gran manera en el mercat immobiliari. Per exemple, un euríbor baix pot impulsar la signatura d'hipoteques. L'any 2008, aquest indicador va assolir el seu màxim històric, situant-se gairebé en un 5,4 %. Temps després, el 2016 va entrar en terreny negatiu per primera vegada i, des d'aleshores, es manté en aquests nivells.

El gener de 2021, l'euríbor va marcar el seu mínim històric amb un -0,505 %. Durant aquest estiu, l'indicador s'ha mantingut en xifres molt properes a aquest valor, i ha acumulat diversos mesos de descensos consecutius. Per al que queda d'any, les previsions de valor mitjà es mantenen similars, i el 2022 podria començar a pujar, tot i que cotitzant encara a valors baixos.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

Fotografia d'Immo Wegmann a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up