Què necessito saber abans de comprar una casa? | EDE
movi-image-necesito-saber-comprar-casa-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què necessito saber abans de comprar una casa?

01/03/2023

Comprar una casa és una decisió molt rellevant, sobretot des del punt de vista financer. Cal tenir certs aspectes clars abans de fer el pas.

La compra d’un habitatge és una de les decisions econòmiques més importants de la vida d’una persona. Abans de prendre-la, cal plantejar-se algunes preguntes amb l’objectiu de prendre la millor decisió possible: quina és la meva solvència econòmica i financera?, quants diners he de tenir estalviats per comprar un immoble?, o quina mena d’hipoteca em convé més? Per respondre aquestes qüestions és clau l’assessorament d’un professional hipotecari.

Quina és la meva situació econòmica i personal?

El primer que has d’analitzar és la teva solvència econòmica i la teva capacitat d’endeutament per comprar un habitatge. Aquests aspectes són fonamentals, ja que en depèn el pressupost per a la compra de la casa.

Amb uns ingressos estables i un balanç entre despeses i ingressos positius es disposarà d’una situació favorable per poder adquirir un immoble. La recomanació dels experts és no destinar més del 40 % dels ingressos mensuals al pagament de la quota de la hipoteca.

Quants diners he de tenir estalviats per comprar-me una casa?

La compravenda d’un habitatge suposa un desemborsament econòmic important, per la qual cosa cal tenir uns estalvis previs. Cal tenir en compte que les entitats bancàries ofereixen, com a màxim, el 80 % del valor de compravenda o de taxació per a l’adquisició d’una primera residència, i, per tant, el futur propietari ha de disposar del 20 % restant en estalvis.

A això s’hi han de sumar les despeses associades a la compravenda (notaria, taxació de l’habitatge, impostos, etc.), que suposen entre un 10 % i un 15 % addicional. Per tant, en total, cal tenir al voltant d’un 35 % del valor de l’habitatge en estalvis.

Pot interessar-te: descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d’hipoteca recomanats segons les teves necessitats

Quins impostos cal pagar per comprar un habitatge?

Els impostos que s’han de pagar varien segons el tipus d’immoble. Si és un habitatge d’obra nova, hauràs de pagar l’impost sobre el valor afegit (IVA), que és del 10 % a tot el territori espanyol excepte a les Canàries, on es paga l’impost general indirecte canari (IGIC), que és del 6,5 %. A més, aquest tipus d’immoble està gravat per l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD), que depèn de la regió on se situï la casa i oscil·la entre el 0,5 % i l’1,5 %.

Per contra, si és un habitatge de segona mà, hauràs de pagar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que oscil·la entre el 6 % i el 10 % i també depèn de la comunitat autònoma on s’ubiqui l’immoble.

A més, en els de segona mà cal revisar-ne l’estat de càrregues, és a dir, cal saber si la casa té deutes o no, mitjançant una nota simple, analitzar les despeses generals que cal afrontar (per exemple, reformes a l’immoble) i, fins i tot, possibles derrames, fet que podria donar lloc a una rebaixa del preu.

Quins requisits he de complir perquè em concedeixin una hipoteca?

Tots els requisits per demanar una hipoteca s’engloben en un: demostrar que es té solvència dins de l’economia familiar. Per a això, tenir una situació laboral estable, uns ingressos fixos demostrables —d’aproximadament tres vegades la quota mensual de la hipoteca—, a més d’un bon historial creditici, són condicions indispensables per fer front a aquest préstec a llarg termini.

Què és millor, una hipoteca a tipus fix o variable?

Abans de prendre la decisió s’han d’analitzar les diferències entre tots dos tipus d’hipoteca:

  • Hipoteca a tipus fix: la quota mensual es manté fixa durant tot el contracte hipotecari.
  • Hipoteca a tipus variable: la quota mensual tindrà una part fixa i una de variable, que canvia en funció d’un índex de referència, que a Espanya sol ser l’euríbor i que els bancs solen revisar cada 6 o cada 12 mesos. Si aquest indicador puja, també ho farà la quota mensual de la hipoteca i viceversa.

Pot interessar-te: descobreix amb aquest simulador si contractar una hipoteca fixa o variable segons les teves necessitats

A quants anys es pot demanar una hipoteca?

Com més llarg sigui el període d’amortització, més baixa serà la quota mensual però més alts els interessos, i viceversa. A quants anys convé demanar una hipoteca? L’elecció dependrà del nivell d’ingressos del comprador de l’habitatge. Amb uns ingressos elevats, es pot optar a una hipoteca amb un termini d’amortització que oscil·li entre els 10 i els 15 anys. Per contra, si el futur propietari compta amb un nivell d’ingressos baix, el termini pot arribar fins als 30 anys.

En qualsevol cas, a l’hora de comprar un habitatge és recomanable comptar amb l’assessorament professional d’un expert, com el de l’entitat bancària, que t’ajudarà durant tot el procés i resoldrà tots els dubtes que et puguin sorgir.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista en hipoteques.

Fotografia de Aleksandra Sapozhnikova a Unsplash
-Temes relacionats-
up