movi-image-elpais-plan-jubilacion-divorcio-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
3 min del teu temps

Què passa amb el meu pla de jubilació si em divorcio?

20/12/2019

Esbrina què cal fer si les aportacions al pla es fan sota el règim de societat de guanys i el matrimoni es dissol

Els plans de pensions només poden estar a nom d’una persona; per tant, en un matrimoni cada cònjuge tindrà el seu. Això vol dir que es tracta d’un bé privatiu, en contraposició amb els guanys, que pertanyen uniformement a tots dos membres del matrimoni.

Què faig aleshores amb el pla de pensions?

Si la parella es divorcia, cada cònjuge es queda amb el seu pla de pensions. L’extinció del matrimoni no figura entre les raons per les quals es pot rescatar el pla, és a dir, recuperar els diners acumulats abans de la jubilació.

El problema sorgeix quan la parella que es vol divorciar ha aportat als plans de pensions diners en règim de societat de guanys. En la liquidació, és a dir, en la repartició a parts iguals de tots els béns originats durant el matrimoni, caldrà dirimir què es fa. La resolució d’aquesta situació no està regulada per llei. Per tant, la parella pot arribar a un acord i, si no, recórrer a un tribunal que prengui la decisió definitiva.

Puc rescatar el meu pla de pensions si em divorcio abans de jubilar-me?

En principi, no. Un pla de pensions és un producte d’estalvi a llarg termini orientat a la jubilació i, per tant, només podem recuperar els diners quan ens retirem. El Reglament de plans i fons de pensions aprovat pel Govern el 2018 exposa les situacions en les quals un pla de pensions sí que pot ser rescatat:

  • Incapacitat laboral o gran invalidesa
  • Defunció
  • Atur de llarga durada 
  • Malaltia greu
  • Desnonament de l’habitatge habitual
  • Aportacions amb 10 anys d’antiguitat com a mínim (per exemple, el 2025 es podran recuperar les aportacions fetes fins al 2015)

El divorci, per tant, no forma part d’aquestes situacions. Només es podran retirar les aportacions fetes 10 anys abans.

Llavors, qui es queda amb el pla de pensions?

Partint de la base que un pla de pensions no és un producte compartit, sinó propietat d’una sola persona, què passa si les aportacions s’han fet a partir dels ingressos de la parella casada en règim de societat de guanys? 

La decisió acostuma a quedar a les mans dels tribunals, ja que no hi ha cap llei que ho reguli. El que sí que és clar és que, tot i que es tracti d’un producte privatiu, si els diners han estat aportats pels dos membres de la parella, el cònjuge no titular del pla té dret que el pla de pensions de la seva parella s’inclogui a l’inventari de béns per repartir després de la separació. 

Així, des del portal Mundo Jurídico expliquen que “el pla de pensions no es pot considerar un guany, ja que la titularitat és necessàriament individual. En els plans de pensions no és possible la titularitat compartida; per tant, els esdeveniments que determinaran el seu futur pagament (jubilació, defunció, incapacitat, atur, etc.) sempre s’han de referir a una sola persona. Tanmateix, les aportacions que es fan al pla de pensions durant el matrimoni s’han de considerar guanys”.

Si hi ha mutu acord en el divorci

En aquest mateix sentit, Marisa Sandoval, advocada especialista en dret matrimonial, subratlla que “si hi ha un divorci de mutu acord i el pla de pensions està a nom d’un dels cònjuges, el normal és incloure una clàusula en el conveni regulador per al repartiment de béns en la qual s’acordi que, quan arribi el retir de la persona que té el pla a nom seu, aquesta persona hagi de desemborsar la meitat de la quantitat estalviada fins a la signatura del conveni”. D’altra banda, si la família disposa de liquiditat, “es podria compensar el cònjuge que no és titular del pla amb la quantitat que estipulin les parts”, apunta l’advocada.

Si no hi ha mutu acord en el divorci

El problema sorgeix quan no hi ha acord entre cònjuges per liquidar els guanys i cal acudir a un tribunal perquè dirimeixi la qüestió. La jurisprudència fins avui diu que un pla de pensions és un bé del matrimoni si s’ha pagat amb guanys, encara que cada cas és diferent i caldrà tenir en compte les particularitats del producte i la situació del matrimoni. En una sentència de l’Audiència Provincial de Lugo, es va citar textualment “sempre que s’hagi pagat amb guanys, s’escaurà el repartiment”. Altres vegades, el jutge pot sentenciar una compensació amb béns a l’altre cònjuge, que suposi la part que li correspondria d’aquest pla de pensions.

Pla de pensions d’empresa

En cas que es tracti d’un pla de pensions d’una empresa no hi haurà problema en cas de divorci, encara que la parella estigui en règim de societat de guanys.

Però aquí també podrien sorgir dues circumstàncies:

  • Si les aportacions les fa l’empresa al marge del salari, es consideraran privatives d’aquesta persona i no hi haurà dubte que el cònjuge no titular no hi té dret.
  • Si les aportacions al pla estan incloses dins del salari es podrien considerar guanys. En aquest cas, el procés seria igual que si fos un pla de pensions normal.

Et pot interessar:

Què és millor: un pla de pensions individual o d’empresa?

Quant costa realment divorciar-se?

 
-Temes relacionats-
up