movi-image-contratar-seguro-hogar-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què s'ha de tenir en compte abans de contractar una assegurança de la llar?

18/11/2020

Tot i que a Espanya no és obligatori contractar-la, aquesta classe de productes cobreixen una infinitat d’incidències que poden ocórrer en un habitatge, quelcom molt necessari en moments com l'actual en què, per regla general, s'està més temps a casa

L'habitatge és, juntament amb l'oficina, el lloc on les persones generalment passen més temps durant el dia i, a més, en companyia dels seus, raó per la qual a tothom li agrada sentir-se protegit davant de qualsevol incidència que pugui ocórrer en un moment donat. No obstant això, durant la pandèmia derivada de la COVID-19 la majoria de les persones han hagut i han de passar molt més temps del que és habitual a casa seva i han hagut de condicionar l’habitatge com a lloc de treball per poder dur a terme en les millors condicions possibles les seves tasques professionals habituals.

Per això l'assegurança de la llar ha cobrat una importància més significativa des que va començar l'emergència sanitària. Com que l’estada a l’habitatge dels membres de la família és més perllongada, han augmentat les possibilitats de patir algun contratemps o accident i, per tant, cal disposar d'un producte que ens permeti estar-ne protegits. Com en altres pòlisses del sector, les cobertures i els seus límits depenen del producte que es contracti, encara que, per regla general, estan incloses les cobertures de danys per aigua i sistemes elèctrics, incendis, trencament de vidres, robatoris, serveis d'emergència i responsabilitat civil i, en els últims temps, s'hi han sumat les cobertures de petites reparacions, assistència informàtica i d'electrodomèstics i similars. 

Pot interessar-te: Com el sector de les assegurances està liderant la innovació global


Avaluar les necessitats reals

Tot i que a Espanya no és obligatori tenir contractada una assegurança de la llar, 7 de cada 10 persones en tenen una, segons les dades d'ICEA (Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores i Fons de Pensions); per bé que amb alguns matisos ja que, per exemple, si l'habitatge està hipotecat o està inclòs de manera explícita en un contracte de lloguer, sí que es pot exigir disposar d'una pòlissa d'aquestes característiques. La Llei de regulació del mercat hipotecari especifica que els béns hipotecats han d'estar assegurats contra els danys pel valor de taxació d'aquest habitatge, tot i que la Directiva europea sobre hipoteques prohibeix a les entitats financeres vincular la concessió d'un préstec hipotecari a la contractació d'una assegurança de la llar determinada per aquestes entitats.

Un dels grans problemes tradicionals a l’hora de contractar aquest tipus de productes és que molts clients tenen pòlisses en situació d’infraassegurança; és a dir, protegeixen casa seva i el seu contingut per sota del seu valor real. Si, per desgràcia, acaba passant un sinistre, com un incendi, i tot es perd, només es rep una part de la quantitat assegurada en funció del valor que es determina pel que s’ha perdut. Per evitar aquest tipus de situacions, el millor és recórrer a l'assessorament professional per poder assegurar l'habitatge per un import adequat. 

Un dels problemes en aquest tipus de productes és la infraassegurança, que implica estar pagant per sota del valor real de l'habitatge

A partir d'aquí, si es decideix contractar una assegurança de la llar, cal tenir present que al mercat hi ha molts productes que ofereixen diferents ventalls de prestacions i que, a més, l'assegurança de la llar s'ha convertit en un multirisc que, com el seu nom indica, permet assegurar múltiples cobertures agrupades en un sol producte. 

En qualsevol cas, abans d'escollir-ne una convé analitzar la situació particular de l'usuari com, per exemple, si és propietari o està de lloguer (en el primer cas, es pot assegurar tot, mentre que, en el segon, potser només cal assegurar el contingut de l'habitatge); si es tracta de la primera o la segona residència (en els immobles d'ús habitual és important disposar de cobertures de protecció jurídica) i, per descomptat, conèixer l'import pel qual cal assegurar l'habitatge i el valor dels béns que conté per ajustar l'assegurança al valor real de tots dos.

Pot interessar-te: Els impagaments del lloguer continuen creixent. Com ens podem protegir com a propietaris?

Les assegurances de la llar intenten cobrir el client, en un únic producte, de qualsevol imprevist relacionat amb el seu habitatge i el seu contingut

Els efectes de la COVID-19

La pandèmia ha fet augmentar considerablement el temps que les persones passen a la llar, això comporta canvis en els hàbits de vida i noves necessitats tant per complir amb els quefers propis del dia a dia com per reduir possibles riscos de contagi. Per això és normal que el nombre d'incidències i sinistres en els habitatges hagi augmentat; per exemple, en àmbits com l'electricitat (problemes amb els electrodomèstics), l'aigua (canonades que s'obstrueixen, aixetes que no funcionen) o estructurals (esquerdes a les parets o estralls a la teulada). Per solucionar tot això, és molt important conèixer les cobertures que ofereix l'assegurança de la llar per determinar en quines causes es podrà utilitzar i en quines no.

En aquesta línia, hi ha quatre pilars que qualsevol producte d'aquestes característiques sempre hauria d’incloure:

  • Responsabilitat civil, que cobreix els danys que pot ocasionar a tercers l'habitatge del titular de la pòlissa. Un incendi que arriba al pis del costat o una canonada que rebenta i produeix una humitat al veí de sota són dues ocasions en què és molt útil comptar amb aquesta assegurança.
  • Danys del continent, entenent com a tal la façana, les parets i l'estructura de l'habitatge, inclosa la porta d'entrada. La majoria dels productes ofereixen la possibilitat al client de triar quin nivell de cobertura vol contractar i fins on vol que arribi. Abans de prendre cap decisió, és convenient parlar amb l'administrador de la comunitat de veïns i informar-se de l'assegurança de l'edifici, per no pagar per una cosa de què ja s'està protegit.
  • Danys en el contingut, en què s'escullen tant cobertures concretes com els béns que es volen protegir (per exemple, equips informàtics o electrodomèstics de gran valor).
  • Defensa jurídica, que permet demandar la persona que ha causat els danys a l'habitatge del titular de la pòlissa i que no vol assumir-los; a més de, per descomptat, cobrir la representació legal en el cas oposat, quan un tercer acusi el client.
La responsabilitat civil, els danys en el continent i en el contingut i la defensa jurídica són cobertures que cal tenir en compte en qualsevol assegurança de la llar

Exclusions

Qualsevol assegurança té els seus límits i, en el cas de les pòlisses de la llar, hi ha alguns supòsits que, habitualment, no estan contemplats, com els accidents per fumar-hi, els furts fora de l'habitatge, la destrossa de béns a l'aire lliure, els trencaments accidentals, la sostracció de joies o diners en metàl·lic o els danys a l'interior causats per fenòmens meteorològics. Per evitar emportar-se sorpreses desagradables, el més convenient és informar-se’n adequadament per conèixer millor l'oferta de productes existent i, en cas de tenir més dubtes, recórrer a un professional que estudiï el cas i que recomani l'assegurança de la llar que millor s'ajusti a les necessitats del client. 

Fotografia d'Inside Weather a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up