Rendibilitat en temps de pandèmia: com anar més enllà dels perfils «clàssics» d'inversor | EDE
movi-image-invertia-rentabilidad-pandemia-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

Rendibilitat en temps de pandèmia: com anar més enllà dels perfils «clàssics» d'inversor

Mon Nov 16 08:26:07 CET 2020

L'escenari actual d'incertesa derivat de la COVID-19 fa que es plantegin noves opcions en el món de les inversions que obren vies alternatives per obtenir una millor rendibilitat i que permeten anar més enllà de les tipologies tradicionals de l'inversor (conservador, moderat o agressiu, en funció de la seva aversió al risc)

Risc, temps i diners. Són les tres variables clau de l'ecosistema de les inversions i, segons com es combinin, es poden descriure tres perfils d'inversor marcats per l'aversió al risc: conservador, moderat o agressiu. No obstant això, l'ampli ventall d'opcions amb què compta l'inversor ha fomentat que, al costat d'aquest esquema clàssic, apareguin noves classificacions d'acord amb l'interès temàtic o les possibilitats tecnològiques que existeixen.

La gran diferència entre les tres tipologies d'inversor del model tradicional sorgeixen, principalment, a partir del risc que s'està disposat a assumir i que porta a optar per un tipus de producte o un altre. Per descomptat, tots busquen la màxima rendibilitat en el menor temps possible, però les alternatives que ofereixen les ràtios més altes són aquelles que exigeixen que l'inversor assumeixi una incertesa més gran. El risc zero no existeix en aquest camp i per això també són molts els que no estan disposats a arriscar més del necessari. Aquests, amb un biaix més moderat o conservador, també poden trobar opcions a la seva mida, a costa d'obtenir un rendiment menor.

Aquest és el quadre clàssic de personalitats que sol retratar tots els inversors. No obstant això, els límits entre un tipus i un altre estan cada vegada més diluïts. En l'actualitat existeix una concepció de les inversions més àmplia i versàtil, de manera que aquest biaix personal partint de les tres variables tradicionals ha perdut protagonisme davant d'altres tipologies que van més enllà dels productes financers clàssics i que apliquen estratègies més alineades amb els temps que corren.

Pot interessar-te: Quines són les inversions amb més potencial en la «nova normalitat»?


Contra la COVID-19, invertir més enllà de les farmacèutiques

Per exemple, s'ha aprofundit en el concepte de les inversions temàtiques. En aquestes inversions els fons es destinen a alternatives que giren al voltant d'un camp determinat que s'espera que visqui un moment d'expansió. Són molts els experts que reconeixen que, fins i tot en un paradigma que afavoreixi una activitat concreta, és difícil encertar l'empresa que pugui donar els millors beneficis. Per això, una estratègia cada vegada més en voga és apostar per un àmbit del qual s'espera una rendibilitat més alta a mitjà i llarg termini a través de les seves manifestacions. Això suposa una diversificació natural de la cartera que trenca, d'alguna manera, amb els esquemes habituals, més estancats en mercats regionals o sectorials.

Pot interessar-te: La digitalització, la robòtica i la sostenibilitat, opcions d'inversió temàtica reforçades per la COVID-19

Hi ha una infinitat d'exemples d'aquest tipus d'inversions, però un dels més obvis i relacionats amb l'actualitat és el sanitari. Si bé és cert que la pandèmia ha sacsejat els fonaments de la societat en general, i de l'economia en particular, i que ha fet trontollar els mercats mundials i ha compromès la viabilitat i la rendibilitat de molts projectes de tot tipus, en altres àrees la COVID-19 s'ha vist com una oportunitat que no ha passat desapercebuda per als inversors.

En aquest context, s'han invertit molts diners en les companyies farmacèutiques, per exemple. Una cosa lògica, ja que han hagut de redoblar esforços per investigar tractaments o vacunes contra la COVID-19 i s'han revaloritzat a mesura que han anat anunciant els seus avenços. Assolir l'èxit als laboratoris és un procés que normalment dura molts anys i que, des del punt de vista de la inversió, només tindria sentit a mitjà i llarg termini. No obstant això, donada la urgència del moment, aquestes empreses estan atraient molt finançament.

Tanmateix, el quid de la qüestió que porta la inversió des d'un sector com el farmacèutic fins a una concepció temàtica més àmplia és que, a més d'aquest tipus d'empreses, també es contempla la inversió en altres companyies que, sense ser necessàriament del mateix sector, també treballen en activitats complementàries. Per exemple, les que fabriquen material sanitari o instrumental útil per fer front a la pandèmia, el sector de serveis relacionats amb la salut o fins i tot empreses tecnològiques que aposten per la recerca o la robòtica. Totes elles, que hi estan relacionades d’una manera transversal, també han rebut un impuls, com assenyala Javier Rúa, expert de l'àrea de Direcció d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell: «Si alguna cosa ha posat en relleu l'expansió de la COVID-19 és la importància de la innovació sanitària i del sector de la biotecnologia».

Una estratègia de diversificació natural

Tot i això, i malgrat el poder d'atracció que tenen aquest tipus d'inversions, els experts també demanen sang freda abans d'apostar per un d'aquests sectors, per molt pròspers que siguin en un moment determinat. Per això, un dels avantatges que té la inversió temàtica és que, per la seva pròpia naturalesa, fomenta la diversificació des del primer moment; això permet reduir riscos i anar més enllà de la volatilitat que, en situacions puntuals com la que vivim, pot oferir una visió distorsionada del valor d'allò en què s'inverteix. Com assenyala Javier Rúa, «aquest tipus d'inversions temàtiques es focalitzen directament en macrotendències estructurals, fet que ens pot ajudar a invertir d'una manera molt més eficient i, sobretot, amb un propòsit».

Invertir en tecnologia també és un exemple d'aquest tipus de recerca de la rendibilitat. L'àmbit de les noves tecnologies està en constant creixement i, per norma general, sol reportar beneficis. No obstant això, és clau comptar amb un bon assessorament, ja que un error comú en apostar per empreses d'aquest sector és pensar a curt termini. Com en el cas de les farmacèutiques, la volatilitat és un parany que s’ha d’evitar. Per això, l'expert de l'àrea de Direcció d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell recorda que aquest camp és tan heterogeni que pot incloure activitats tan diferents com els videojocs, la intel·ligència artificial (IA), el desenvolupament de les tecnologies com el blockchain, els dispositius que aprofitin l'internet de les coses (IoT, per les seves sigles en anglès), etc.

Responsabilitat social i medi ambient

De la mateixa manera que en les inversions temàtiques, hi ha un altre tipus d'inversors que busquen rendibilitat en una filosofia multisectorial en la qual no importa tant l'activitat de l'empresa a la qual es destinen fons com que la seva política de responsabilitat social respongui als paràmetres que busquen els inversors. A ningú no se li escapa l'aposta per la sostenibilitat que han dut a terme moltes entitats des de fronts molt diversos. En efecte, la preocupació pel medi ambient i la conscienciació sobre la necessitat d'actuar contra el canvi climàtic ha generat un entorn favorable per a les companyies que advoquen per utilitzar energies renovables o que vetllen pel bon ús dels recursos que utilitzen.

Això passa també en termes d'inclusió, conciliació o igualtat. Són elements no financers coneguts com a ASG (sigles en anglès d’ambiental, social i bon govern), però que cada vegada tenen més pes en els models de valoració de les empreses i que han adquirit també rellevància en aquesta situació. El principal argument és que hi ha la percepció que la inversió sostenible és més resilient davant d’esdeveniments crítics i globals, i el millor exemple d’això és, precisament, l'impacte de la COVID-19 en tot el planeta. Molts inversors han començat a dirigir les seves mires cap a actius que actuïn d'acord amb els criteris ASG.

Els inversors perceben aquests paràmetres com un aval de compromís i serietat, com indica Federico Servetto, director d'Estratègia de Clients de Banc Sabadell, que addueix tres avantatges que obté un inversor amb una cartera en què prevalguin les empreses més responsables: «Transparència, retorns més grans a llarg termini i la satisfacció d'actuar a favor d'un món millor».

Al mateix temps, els inversors també han detectat una altra àrea d'interès cap a la qual estan dirigint les seves mires: la de la igualtat o la inversió amb enfocament de gènere. Si bé cada vegada són més les empreses que han emfatitzat la paritat a les seves plantilles, als consells d'administració les xifres encara estan molt lluny d'aquesta situació. I són molts els actors econòmics que assenyalen que la incorporació de la dona a aquests llocs d'alta direcció suposaria un impuls econòmic a gran escala, tant en el producte interior brut (PIB) nacional com, per descomptat, a la butxaca dels inversors. Per això, apostar per la igualtat és tan necessari com rendible.

-Temes relacionats-
up