retribucion flexible
Envia'ns suggerències
Socis i Empleats
4 min del teu temps

Retribució flexible: què és i per què convé a l'empresa i als seus treballadors?

14/02/2022

La retribució flexible permet als empleats optimitzar la seva nòmina sense que això suposi un cost més gran per a l'empresa. Amb això, la companyia aconsegueix augmentar la identificació del treballador i fidelitzar el talent

Motivar els empleats és una cosa crucial per a una empresa. Suposa un valor afegit important no només en termes d'un millor rendiment professional sinó que possibilita també un millor clima de treball, contribueix a potenciar la creativitat i estimula la captació i la fidelització de talent. La retribució flexible suposa, en definitiva, una manera que tant les organitzacions com els empleats obtinguin beneficis.

Què és, la retribució flexible?

La retribució flexible es defineix com un sistema retributiu que permet a l'empleat distribuir el cobrament del sou en una part en efectiu i una altra mitjançant productes o serveis que contracta mitjançant l'empresa.

Les companyies poden oferir a tots o a part dels seus treballadors plans de retribució flexible perquè aquests accedeixin a plans de jubilació col·lectius, targetes de transport, xecs restaurant o de guarderia, assegurances de salut privada o programes de formació. “Es tracta d'un sistema voluntari que permet a l'empleat guanyar més amb el mateix sou, adaptant la seva retribució a les necessitats personals i familiars en cada moment, sense que vegi minvats els seus drets laborals ni la seva cotització a la Seguretat Social”, explica Carlos Delgado, fundador i CEO de Compensa Capital Humano, que participarà en el webinar 'Noves tendències en R.H.: la retribució flexible', organitzat mitjançant HUB Empresa de Banc Sabadell. Els empleats que decideixin acollir-se a aquests plans poden destinar fins a un màxim del 30 % del seu salari brut anual al pagament d’aquests productes i serveis exempts de tributació, incrementant així el seu sou net disponible. Així, “els empleats poden incrementar el salari disponible, alhora que la companyia millora la seva proposta de valor”, assenyala Xavier Guillamon, director de Compensació de Banc Sabadell, que també serà present a l'esmentat webinar.

Els avantatges de la retribució flexible

Fins fa uns anys, moltes companyies, sobretot les més petites, tenien dubtes sobre la implantació de sistemes de plans de retribució flexible degut, principalment, al fet que comptaven amb poc personal en el departament de recursos humans per poder dedicar-s'hi i, a més, requeria una certa complexitat en els procediments de gestió.

Tot i això, la tecnologia ha permès impulsar la contractació dels plans de retribució flexible gràcies a l'automatització i a la digitalització. Així, s'ha aconseguit simplificar i agilitzar aquest procés fent que sigui molt senzill i rendible que qualsevol organització aposti per la seva implementació.

Solucions digitals, com Sabadell Flex Empresa, faciliten que les companyies se sumin i ofereixin als seus empleats l'opció d'acollir-se a un pla de retribució flexible mitjançant un gran ventall de productes i serveis. Banc Sabadell és la primera entitat que ofereix una solució digital d'aquestes característiques adreçada especialment a les petites i mitjanes empreses (pimes). Tal com explica Jaume Viladomiu, director de Previsió Empresarial de Banc Sabadell, “es tracta d’una solució intuïtiva i fàcil d’utilitzar, amb accés per ordinador i mòbil per als treballadors mitjançant una app, que permet a les companyies optimitzar la retribució i la fiscalitat de la seva plantilla, i tot això amb un cost molt reduït”.

El benefici fiscal del treballador fa que augmenti el poder adquisitiu sense que això suposi costos per a l'empresa

Un dels avantatges principals és que, gràcies a la retribució flexible, l'empresa dona al treballador la possibilitat d'escollir com vol cobrar el seu sou. A més, mitjançant la retribució flexible el benefici fiscal del treballador fa que augmenti el seu poder adquisitiu sense que això suposi costos per a l’empresa.

Des del punt de vista de les companyies, aquestes augmenten el seu atractiu i aconsegueixen diferenciar-se'n. Aquest tipus de retribució “atorga un potent avantatge competitiu en la gestió del talent en resultar més atractiu per als professionals i més competitiu en la gestió dels costos salarials”, destaca Delgado. Montse Castillo, Labor & Payroll Manager a Cuatrecasas, afegeix que “el repte de les empreses és ser capaços de valorar aquesta mena de retribució i que els seus col·laboradors coneguin bé els beneficis dels plans de retribució flexible”.

Es tracta, per tant, d'una solució molt còmoda, flexible i rendible tant per a les empreses com per als empleats, que poden modificar els imports segons les necessitats.

Per què s'hauria d'oferir als empleats un pla de jubilació col·lectiu

De les opcions que ofereix la retribució flexible, una de les més ben valorades pels empleats és estalviar per a la jubilació de manera eficaç mitjançant els plans de jubilació col·lectius. Aquests són productes d'estalvi que les companyies posen a disposició de la seva plantilla perquè els treballadors interessats s'hi sumin destinant-hi una part de la seva remuneració.

Així, davant dels plans de pensions individuals, que cada cop tenen més limitades les aportacions, i els plans de pensions d'ocupació, que suposen un cost per a les organitzacions, els plans de jubilació col·lectius es consoliden com una oportunitat per estalviar quan arribi el moment de la retirada, amb avantatges fiscals i sense ser una despesa per a l'empresa.

Dins dels diferents tipus de plans de jubilació col·lectius, destaquen aquells que s'adapten al cicle de vida estalviador. És una assegurança de vida d'estalvi que inverteix en renda fixa i renda variable en funció de l'edat de cada empleat. En acostar-se el moment de la jubilació, la inversió es torna cada cop més conservadora, reduint el percentatge invertit en renda variable a favor de la renda fixa.

En resum, els plans de jubilació col·lectius ofereixen importants avantatges tant per a l'empresa com per als professionals:

  • Són flexibles, i s'adapten a la realitat de cada companyia i als compromisos adquirits per aquesta en relació amb els seus empleats.
  • Afavoreixen una millora de la reputació de l'empresa, que projecta una imatge de preocupació per la seguretat i el benestar dels seus treballadors.
  • Gaudeixen d'àmplies cobertures, resultant beneficiaris en cas de jubilació, invalidesa o dependència els treballadors mateixos i, si es produeix una defunció, les persones que s'hagin designat.
  • A més, des de l'òptica fiscal ofereixen diferents beneficis per a l'empleat, ja que es difereix la tributació fins al moment del cobrament de la prestació. En aquell moment, si la contingència és per jubilació o invalidesa, la prestació percebuda tributa com a rendiment del treball en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). En cas de defunció, els beneficiaris tributen per l’impost sobre successions i donacions.

Per posar en marxa un pla de retribució flexible com el que ofereix Banc Sabadell, el primer pas que ha de fer una companyia és identificar els objectius a curt, a mitjà i a llarg termini que es pretenen assolir amb la seva implementació. En aquesta tasca la mateixa entitat pot assessorar sobre què posar a la disposició de la plantilla en funció de les característiques de l'empresa.

Pot interessar-te: Els beneficis socials i els avantatges fiscals de la retribució flexible

 

-Temes relacionats-
up