ventajas tiene una hipoteca bonificada
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Simulador: quins avantatges té una hipoteca bonificada?

Thu Jul 21 11:06:27 CEST 2022

Una hipoteca bonificada compta amb certs avantatges com un tipus d'interès més reduït en contractar altres productes financers associats al préstec

En sol·licitar un préstec hipotecari, l'entitat bancaria ofereix al client la possibilitat de contractar una hipoteca bonificada. Mitjançant aquesta opció, en subscriure el préstec s'adquireix, alhora, un altre tipus de productes financers associats a les condicions de la hipoteca, com ara una assegurança de vida, de la llar o de protecció de pagaments.

Què és una hipoteca bonificada?

Una hipoteca bonificada es aquella en què s’ofereix un benefici en contractar-la, normalment vinculat a la reducció del tipus d'interès nominal (TIN) del préstec.

Segons la Llei de Crèdit Immobiliari, les entitats bancàries poden oferir aquesta venda combinada de productes a canvi de rebaixar el tipus d'interès. La diferència entre una hipoteca bonificada i una sense bonificar pot suposar fins a un punt percentual al TIN del préstec hipotecari.

Em convé una hipoteca bonificada o sense bonificar?

Abans de signar la hipoteca, el futur propietari ha de considerar els avantatges que pot aconseguir si contracta algun altre producte bancari juntament amb el préstec hipotecari. Els bancs exposen l'oferta amb les condicions i és el titular qui ha d'escollir si vol una hipoteca bonificada o no.

Para tenir una hipoteca bonificada, el titular ha de:

  • Domiciliar la nòmina. Tenir la nòmina del titular o dels titulars domiciliada al banc amb què es signa la hipoteca.
  • Contractar una assegurança de vida. Cobreix el risc de defunció del titular del préstec. És a dir, si aquest mor, és l'asseguradora la que s'encarrega de cancel·lar el capital pendent de pagament.
  • Contracta una assegurança de llar. Cobreix tant el continent (l'estructura de l’habitatge) com el contingut (els mobles, els electrodomèstics, etc.).
  • Contractar una assegurança de protecció de pagaments. Garanteix el pagament d'una sèrie de quotes mensuals determinades per endavant en cas de pèrdua d'ingressos. Se sol contractar en un sol pagament en constituir-se la hipoteca, sumant l'import de l'assegurança al capital prestat.

Pot interessar-te: Descobreix amb aquest simulador la quota i el tipus d'hipoteca recomanats segons les teves necessitats

Simulador d'hipoteca bonificada: cas pràctic

El Pablo i la Sofia volen comprar una casa de segona mà a La Corunya per 150.000 euros. Els ingressos totals són de 3.100 euros mensuals. El banc els ofereix una hipoteca a tipus fix bonificada amb una quota mensual de 442 euros, amb un TIN de l’1,99 %. En cas d'optar per una hipoteca variable bonificada, la quota mensual durant el primer any seria 385 euros (TIN 0,99 %). En cas de no voler contractar productes associats, poden optar a una hipoteca a tipus fix sense bonificar amb una quota mensual de 505 euros, amb un TIN al 2,99 %; mentre que si escullen una hipoteca variable sense bonificar la quota seria de 442 euros al mes (TIN 1,99 %).

simulador hipoteca bonificada

*El resultat d'aquesta simulació té un caràcter orientatiu, no comercial. Per disposar de més informació, hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres i podràs rebre una oferta personalitzada. Condicions vigents fins al 30/06/2022. Font: Simulador d'hipoteques de Banc Sabadell

En qualsevol cas, abans d'escollir entre contractar una hipoteca bonificada o sense bonificar, és aconsellable comptar amb l'assessorament professional d'un expert, com ara el de l'entitat bancària, que ajudarà a prendre la millor decisió segons les circumstàncies financeres i personals del futur propietari.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís? Deixa’t assessorar per un especialista.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
-Temes relacionats-
up