movi-image-telecos-coronavirus-1
Envia'ns suggerències
Transformació digital
4 min del teu temps

‘Telecos’ i coronavirus: els reptes de la nova normalitat

23/06/2020

Ha estat un sector clau durant la pandèmia, però ha d’aprofitar la recuperació per identificar els nous patrons de consum dels clients i potenciar la instal·lació d’infraestructures, principalment fibra i 5G.

És un sector transversal per a moltes indústries, estratègic per als governs i bàsic per a les persones. De fet, un dels efectes més evidents de la crisi sanitària ha estat el canvi dràstic dels nostres hàbits, tant en el pla laboral com en l’àmbit personal. Si la feina de molts de nosaltres ha descarregat un gran pes sobre la virtualització d’activitats a conseqüència del confinament, també és cert que el consum d’oci a la xarxa ha augmentat de manera exponencial, com a efecte evident d’haver de passar moltes més hores a casa davant de l’ordinador.

És a dir, que les telecomunicacions conformen una indústria essencial no tan sols com a part del teixit productiu de l’economia, sinó també com a habilitadores principals de l’ecosistema digital d’informació i coneixement. Durant la pandèmia, moltes empreses del sector han jugat un paper clau gràcies a diferents iniciatives, com ara el reforçament dels processos de manteniment de les xarxes, l’ampliació (sense cost) de les descàrregues i de la velocitat d’accés, la compartició de dades dels usuaris perquè les diferents administracions poguessin ajudar a la gestió de la crisi o, directament, comprant material sanitari i donant-lo a hospitals i ONG.

Segons l’informe Retos y oportunidades del sector de las telecomunicaciones ante la COVID-19, elaborat per Nae, la contracció de l’economia mundial molt probablement afectarà els preus dels serveis que ofereix la indústria, amb un esperat increment de la morositat que tindrà incidència amb tota seguretat en els marges de rendibilitat de les entitats. En aquest escenari, és bastant factible que es produeixi la integració i la fusió entre companyies per donar lloc a grans xarxes fixes i mòbils, algunes transnacionals, amb l’objectiu de garantir uns beneficis sostenibles. Aquesta situació podria posar en risc el desplegament de les noves infraestructures de fibra i 5G, cosa que és particularment preocupant en un context en què els sectors necessiten més amplada de banda i més seguretat en les telecomunicacions per garantir uns nivells eficients de teletreball.

Pel que fa al comportament de les infraestructures del sector, un estudi de la consultora IDC indica que les xarxes IP han demostrat la seva fortalesa malgrat que, a causa del confinament, se n’ha incrementat l’ús. A més, també han demostrat una resiliència consistent per resistir els atacs dels ciberdelinqüents, tot i que, això sí, han tingut el suport dels governs, que han considerat que el bon funcionament de les xarxes contribuïa a assegurar la pau social. No obstant això, destaca el document, on més problemes hi ha hagut ha estat en els anomenats serveis over-the-top, com ara l’educació i la venda en línia, cosa que en moments determinats ha provocat que durant la crisi no s’hagi pogut prestar el nivell d’atenció necessari.

La sostenibilitat del negoci

Encara que la bona salut del sector de les telecomunicacions sembla que està garantida a mitjà i llarg termini, aquest informe també augura fortes tensions de caixa en les companyies de la indústria amb vista als mesos vinents, a causa sobretot que molts clients (tant particulars com autònoms i empreses) es veuran obligats a prescindir dels seus serveis per causes econòmiques.

En aquest context, des de la consultora Bain & Company, en el document Telcos and Coronavirus: Three Steps to Manage the Crisis, es precisa que les entitats hauran de fer un esforç extra a planificar i posar en marxa noves estratègies per captar, fidelitzar i retenir usuaris, amb promocions que siguin més atractives i flexibles, i que es personalitzin a les necessitats i els desitjos de cada consumidor. Els experts d’aquesta consultora també assenyalen que és molt probable que, en aquest context de menor generació de caixa, s’accelerin els processos d’integració i fusió entre companyies, com també que es promogui l’entrada de nous inversors capitalistes que contribueixin a augmentar la liquiditat i, amb això, continuar finançant els (costosos) processos d’R+D en què estan immersos moltes d’aquestes companyies.

Reptes per als pròxims anys

Amb vista al futur, s’espera que, d’una banda, la demanda més gran dels consumidors i, de l’altra, la percepció pública que el sector és crític per a l’economia impulsaran el suport financer i tècnic per part de l’Executiu per a l’acceleració del desplegament de les xarxes 5G i de fibra, sobretot en termes de capil·laritat (entorns rurals) i amb la possibilitat d’erigir sistemes alternatius en cas que hi hagi alguna incidència en el subministrament.

A més d’aquesta realitat, hi ha un problema afegit respecte als clients que les companyies hauran d’afrontar: durant el confinament, moltes han ofert serveis de manera gratuïta però que estan pensats per a la seva monetització, per la qual cosa s’obre un ventall d’oportunitats molt rellevant perquè els diferents competidors s’avancin comercialment als canvis en els patrons de consum dels usuaris.

Al costat de l’auge de les videoconferències, el teletreball o els tràmits en línia (a més del creixement imparable de l’entreteniment digital, per descomptat), les empreses demanen cada cop més un ampli portafolis de serveis digitals, que van des de la migració al núvol fins a una amplada de banda més gran, passant per un increment de la seguretat, aplicacions més eficaces per augmentar la productivitat en el teletreball o l’aprofitament de noves tecnologies com ara la mineria de dades, les dades massives (big data) i la Internet de les coses.

De fet, un estudi d’Awin assegura que, tant des de la perspectiva dels consumidors particulars com des del punt de vista de les empreses, la COVID-19 ha accelerat un canvi de tendència que ja s’albirava en els darrers anys: el criteri principal per escollir un proveïdor no és el preu sinó la qualitat i la seguretat dels serveis, perquè aquests dos conceptes són cabdals per garantir un bon funcionament en el processament dels milions de terabytes d’informació que es manegen.

Des del punt de vista operatiu, es destaquen dos àmbits de desenvolupament clau per al sector en el futur pròxim:

  • Més agilitat. La digitalització completa de tots els processos i segments d’activitat obliga la indústria a posicionar-se com a líder i intentar avançar-se als potencials canvis i tendències que arribin. En aquest sentit, l’anàlisi d’informació i les noves tecnologies com ara el machine learning poden oferir dades molt sensibles sobre les preferències dels consumidors.
  • Assegurar el grau de cobertura òptim de les noves xarxes i infraestructures, principalment la 5G. La barrera d’entrada que ja per si mateix representa l’elevat cost tecnològic per convertir-se en operadors posa els players del sector en una situació òptima per fomentar aliances de llarg termini amb les diverses administracions. Potser, el comportament de la indústria de les telecomunicacions en la pròxima crisi que vingui tindrà un resultat positiu o no depenent la manera com s’estableixin aquests acords.

Les noves necessitats del sector

Juntament amb els desafiaments per al sector que s’han indicat més amunt, cal destacar que les entitats han d’afrontar els efectes de la conjuntura actual, com afirma PwC al seu article “El COVID-19 en las telecomunicaciones y el entretenimiento: ¿amenaza u oportunidad?”. En concret, els mesos vinents seran de desacceleració en les inversions, no tant com a conseqüència de la crisi sanitària, sinó més aviat per la demora en el desplegament de la 5G. Aquest període de cert punt mort, assegura el text, ofereix una oportunitat perquè els operadors treballin en la millora de la gestió del trànsit de xarxa, possiblement buscant estratègies per incorporar nous serveis a la seva oferta comercial, com ara ciberseguretat i comunicacions unificades.

Quan arribi la implantació d’aquesta infraestructura sense fil, aquestes noves funcionalitats milloraran més les seves prestacions i faran possible que se n’impulsin d’altres que poden aportar fonts d’ingressos molt rellevants per al sector, com ara la telemedicina i l’educació en línia. A més, afirmen des de la consultora, serà necessari per a les companyies augmentar la cobertura de xarxa fixa de banda ampla —cosa que requereix necessàriament aconseguir més finançament— i, per aquest motiu, convindria que fessin un treball específic en la seva comptabilitat per estar en condicions òptimes d’accedir al capital extern en els mesos vinents.

 
Fotografia de Chris F. a Pexels
-Categories i etiquetes-
up