movi-image-necesitas-saber-pedir-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Tot el que et cal saber abans de demanar una hipoteca

Mon Oct 11 08:20:28 CEST 2021

Què diferencia una hipoteca a tipus variable d'una a tipus fix; quins requisits hi ha per contractar una hipoteca; què és el TIN, la TAE o l'euríbor. Comprendre aquestes i altres qüestions són clau per signar una hipoteca

El procés de contractar una hipoteca pot ser complex si no es disposa de la informació suficient, i per això cal comptar amb el coneixement i l'assessorament de professionals per prendre la decisió que millor s'adapta al perfil de cada comprador.

Comptar amb tota la informació necessària

Per triar l'opció que millor s'adapti a les necessitats del comprador, aquest ha d'entendre tot el procés i els termes que engloba una operació d'aquestes característiques, i per tant és recomanable comptar amb assessorament de professionals com el gestor de l'entitat bancària.

Aquest és el moment de familiaritzar-se amb termes com tipus d'interès, euríbor o termini d'amortització.

En aquest primer pas també cal fer una anàlisi de la situació personal per determinar el pressupost per comprar l'habitatge. Aquí cal tenir en compte dos aspectes:

 1. Nivell d'estalvis: per norma general, els bancs concedeixen hipoteques pel 80 % del valor de taxació de l'habitatge, per la qual cosa caldrà tenir estalviat, com a mínim el 20 % restant. A més, comprar una casa comporta altres despeses addicionals (notaria, impostos, etc.) que suposen entre un 10 % i un 15 %.
   
 2. Nivell d'ingressos: és recomanable destinar, com a màxim, un 30 % dels ingressos mensuals al pagament de la quota de la hipoteca, un percentatge que pot arribar al 35 % en el cas que s'hi incloguin altres préstecs a més de l'hipotecari.

Pot interessar-te: Quina quantitat he de tenir estalviada per poder comprar-me una casa?

Quins tipus de préstecs hipotecaris hi ha?

Hi ha dos tipus d'hipoteques:

 1. Hipoteca a tipus variable. En aquest cas, la quota mensual tindrà una part fixa i una altra que s'actualitzarà amb un índex de referència, que habitualment és l'euríbor. És a dir, que les quotes variaran a mesura que ho faci aquest índex, a l'alça o a la baixa.
   
 2. Hipoteca a tipus fix. Per als préstecs a tipus fix la quota mensual i el tipus d'interès que s'aplica es mantenen constants durant tot el contracte. Cada mes es paga la mateixa quota, ja que és independent dels tipus d'interès del mercat.
   

Calculadora: descobreix amb aquest simulador què t'interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

A més, hi ha l'opció de contractar una hipoteca mixta que combini totes dues opcions, amb un període a tipus fix durant els primers anys del préstec, seguit d’un altre període a tipus variable.

Quins requisits he de complir per demanar una hipoteca?

Entre els principals hi ha l’edat. Tenir entre 18 i 75 anys és un requisit pràcticament indispensable, fora d'aquest rang d'edat serà més difícil aconseguir un préstec prou sòlid per comprar un habitatge.

A més, les entitats bancàries també tenen en compte altres aspectes que garanteixin la solvència com:

 • L'estabilitat laboral
 • El nivell d'ingressos
 • L'historial creditici
 • La situació personal
 • La tinença d'altres actius

Pot interessar-te: Quins són els requisits per demanar una hipoteca?

Quins termes he de conèixer per demanar una hipoteca?

En els préstecs hipotecaris entren en joc diversos termes importants, alguns dels quals poden incidir directament en el cost i estaran presents durant tota la vida del préstec, entre els quals destaquen el tipus d'interès nominal (TIN), la taxa anual equivalent (TAE) i l'euríbor.

 • TIN. És el tipus d'interès que el banc estableix quan presta una quantitat de diners, però sense fer referència a la resta de despeses d'una operació hipotecària. El TIN es calcula aplicant un percentatge o tipus sobre el capital prestat que s'aplica sobre el capital pendent de devolució en cada moment. Aquest tipus no inclou despeses ni comissions.
 • TAE. És un tipus d'interès que inclou tots els costos d'un producte financer i s'estableix en forma de tant per cent anual. La TAE sempre serà més alta que el TIN, però també és més fiable, ja que inclou totes les despeses de l'operació. Es calcula d'acord amb una fórmula que té en compte el TIN, la freqüència dels pagaments, les comissions bancàries i altres despeses generades.
 • Euríbor. És el tipus d'interès aplicat a les operacions a curt termini entre els bancs europeus. Aquest tipus es revisa cada 6 mesos o cada 12 mesos i, en funció de si puja o baixa, ho farà també la quota mensual de les hipoteques a tipus variable. 

Quines comissions té demanar una hipoteca?

L'única comissió que ha de pagar un comprador en signar un contracte hipotecari és la comissió d'obertura. Es paga a l'inici del contracte, com a compensació pels tràmits i les gestions de la hipoteca.

Depenent del tipus d'hipoteca, hi ha una comissió d'amortització. Es tracta de la quantitat que es paga en concepte de pagament anticipat del préstec hipotecari. Amb la Llei Hipotecària aprovada el 2019 aquestes comissions es van reduir de manera significativa.

També hi ha una comissió per reemborsament anticipat que es paga en cas que es vulgui amortitzar una part o la totalitat del préstec. Aquesta comissió varia en funció del tipus d'hipoteca.

Hipoteques a tipus variable:

 • Si el reemborsament té lloc en els tres primers anys, la comissió màxima serà del 0,25 % del capital reemborsat.
 • Si té lloc entre el tercer i el cinquè any, la comissió màxima serà del 0,15 % del capital reemborsat.
 • Després dels primers cinc anys: no es cobra amortització per reemborsament.

Hipoteques a tipus fix:

 • Si el reemborsament es realitza en els 10 primers anys, la comissió màxima serà del 2 % del capital reemborsat.
 • Si té lloc a partir dels 10 primers anys, la comissió màxima serà de l'1,5 % del capital reemborsat.

 

 

Fotografia d'Ono Kosuki a Unsplash
-Temes relacionats-
up