movi-image-hipotecas-iguales-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Totes les hipoteques són iguals?

14/01/2022

A l'hora d’adquirir un habitatge i buscar el finançament necessari per realitzar aquesta operació cal analitzar detingudament les ofertes que hi ha al mercat hipotecari. Són iguals totes les hipoteques? La resposta és «no». La clau és trobar la que s'ajusti millor a la situació personal i econòmica del comprador.

Quins factors influeixen a l'hora de triar una hipoteca?

- Capital. És la quantitat de diners prestats pel banc. Sol ser de, com a màxim, fins al 80 % del valor de taxació de l'immoble, per la qual cosa cal tenir estalviat, com a mínim, el 20 % restant. També cal tenir en compte les despeses associades a la compra d'un habitatge, com els impostos o la notaria, que oscil·len entre el 10 % i el 15 % del valor total.

- Tipus d'interès. El que diferencia les hipoteques és el seu tipus d’interès. Aquest pot ser fix o variable. A l'hora de decidir-se entre una o altra, cal conèixer les característiques de cada modalitat: 

  • Hipoteca a tipus fix: l'import destinat al pagament de la hipoteca es manté estable durant tot el contracte hipotecari. Aquesta opció és adequada per a les persones que no volen assumir riscos i que prefereixen la tranquil·litat de saber que el tipus d’interès no canviarà.
  • Hipoteca a tipus variable: la quota mensual depèn de dos índexs: d'una banda, del diferencial, que és fix segons el que ofereix l'entitat bancària, i, de l'altra, del referencial, que a Espanya sol ser l’euríbor. Si l'euríbor varia, també ho farà la quota mensual. Aquest tipus d'hipoteques es recomana per a les persones que tinguin la capacitat d'assumir el risc que suposa dependre de l'evolució del mercat i que poden aprofitar moments de tipus baixos com l'actual.

En condicions estàndard, les hipoteques a tipus fix compten amb uns interessos més alts que les hipoteques a tipus variable. No obstant això, en el context actual, hi ha entitats com Banc Sabadell que compten amb préstecs a tipus fix més atractius que els de tipus variable.

Calculadora: descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

- Termini d'amortització. La durada del termini en què es tornarà el préstec hipotecari està condicionada pel nivell d'ingressos del client i també per la seva edat:

  • Hipoteca a curt termini. Amb uns ingressos elevats, es pot optar per una hipoteca a curt termini. El deute se salda en menys temps i, per tant, el titular paga menys interessos pels diners prestats. No obstant això, escurçar el termini d'amortització en excés pot implicar una càrrega financera mensual elevada, ja que es pagaran quotes mensuals més altes.
  • Hipoteca a llarg termini. Amb un nivell d'ingressos inferior, el termini pot estendre's fins als 30 anys. Amb aquest tipus de préstec es tarda més temps a saldar el deute, però la quantitat a pagar en cada mensualitat és més reduïda. L'inconvenient principal és que s'abonen interessos durant més temps. A més, per sol·licitar una hipoteca a llarg termini cal tenir present l'edat del titular, ja que els bancs fixen en 75 anys l'edat màxima que es pot tenir quan es pagui l'última quota.

Pot interessar-te: Què em convé més, una hipoteca a curt o llarg termini?

 

- Quota mensual. Per calcular la quota mensual cal dividir l'import total del préstec entre la seva durada aplicant el tipus d'interès. Abans de fixar aquest pagament periòdic cal analitzar la quantitat a pagar que s'adapta millor a la solvència econòmica del titular. El Banc d’Espanya aconsella no destinar més del 30 % del total dels ingressos a pagar la quota mensual de la hipoteca.

En qualsevol cas, a l'hora de sol·licitar una hipoteca és fonamental comptar amb l'assessorament professional d'un expert de confiança com el de l'entitat bancària, que resoldrà qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés i l’aconsellarà per prendre la millor decisió.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

Calcula la teva hipoteca
Descobreix la quota, les despeses i quant et financem.
CALCULAR
-Temes relacionats-
up