movi-image-eleconomista-ahorrador-nace-hace-1
Envia'ns suggerències
Compte
4 min del teu temps

Un estalviador, neix o es fa?

04/08/2021

Els experts debaten sobre si la capacitat d'estalviar està vinculada únicament a uns bons hàbits o si també influeixen certes habilitats innates

"No hi ha millor estalviar, que poc gastar"; "Si vols que els diners no et faltin, els primers que tinguis no els gastis"; "Els diners creixen a l'arbre de la paciència"; "Per guanyar també cal perdre". Totes aquestes frases pròpies de la saviesa popular podrien ser una representació dels diferents tipus d'estalviadors que existeixen. Perquè, igual que no hi ha una persona igual a una altra, també hi ha múltiples estratègies d'estalvi.

Normalment, el mètode per generar estalvi ve determinat per diferents factors: l'edat, l'estil de vida, la situació familiar i laboral... Ara bé, la salut financera, com la física, requereix bons hàbits que s'han d'adquirir des d'edats primerenques. A més, de manera innata hi ha moltes persones que tenen més tendència a ser arriscades amb la gestió de les seves finances i, d'altres, a apostar per estratègies més conservadores.

Referent a això, la crisi derivada de la COVID-19 ha provocat nivells rècord d’estalvi a les famílies espanyoles. De fet, en el primer trimestre de 2021 la taxa d'estalvi es va situar en el 4,9 % de la renda disponible, una xifra que multiplica per més de dos la xifra registrada en el mateix trimestre de 2020 (1,8 %). En termes desestacionalitzats, es va mantenir en el 10,6 %, nivell en el qual va tancar 2020, per la qual cosa acumula ja cinc trimestres seguits per sobre del 10 %.

Pot interessar-te: Els espanyols, més estalviadors, i també millors inversors?

Una part d'aquesta taxa està composta d’estalvi forçós, resultat de la impossibilitat material de consumir a causa del confinament estricte i del tancament d’un gran nombre d’activitats econòmiques; no d'una decisió deliberada dels ciutadans de contenir la seva despesa. Per no parlar de la inseguretat provocada per la incertesa econòmica, que encara ara com ara segueix frenant el consum i fent que es posposin en el temps grans desemborsaments econòmics.

Segons un informe de la Fundación Mutualidad Abogacía y Fundación IE, a Espanya les famílies no compten amb una cultura d'estalvi adequada. En comptes d'estalviar en els moments de bonança econòmica, les llars espanyoles eleven el seu consum; mentre que, davant de circumstàncies econòmiques adverses, eleven la seva taxa d'estalvi. Aquest comportament exacerba encara més el cicle econòmic, en comptes de suavitzar-lo.

Tipus d'estalviadors

Si bé no existeix una classificació estàndard sobre els diferents tipus d'estalviadors, depenent dels hàbits i de la importància que se li doni a l'estalvi, es poden establir diferents categories:

Estalviador garrepa

És una persona a la qual li costa desprendre's dels diners. Sol evitar gastar fins i tot en productes o serveis necessaris. També se’l pot catalogar com estalviador inert, ja que l'única finalitat és tenir diners estalviats, el que li aporta tranquil·litat.

Estalviador auster

Es caracteritza per ser una persona que gaudeix quan aconsegueix estalviar, però, a diferència del garrepa, aquest tipus d’estalviador no deixa de consumir. En aquest grup s'inclourien aquells individus que sempre estan buscant ofertes, rebaixes o descomptes. Per tant, gaudeix consumint algunes coses, però sempre que sigui de la manera més eficient.

Estalviador per etapes

Aquest tipus d’estalviador es fixa metes específiques i basant-se en això estableix una planificació. Poden ser objectius com unes vacances, un casament, uns estudis, la compra d'un habitatge... Per tant, depenent del temps que resti per aconseguir l'objectiu, aquest tipus d’estalviador comptarà amb una major o menor quantitat de diners estalviats.

Estalviador prudent

En aquest cas s'estalvia simplement per motius de precaució, sense cap objectiu concret. Aquest tipus d'individu evita quedar-se sense fons que li impedeixin atendre alguna despesa imprevista. Així i tot, es caracteritza per no realitzar un seguiment exhaustiu de les seves finances.

Estalviador planificador

Es podria dir que és el tipus d’estalviador més eficient. Sol ser una persona metòdica, disciplinada i organitzada. Porta al dia les seves finances personals, maneja pressupostos i planifica la quantitat que serà destinada a l'estalvi. En resum, comprèn el propòsit de l'estalvi.

El no estalviador

Es tracta d'una persona arriscada per naturalesa. Que no compta amb un fons d'emergència ni cap mena de coixí financer que el pugui cobrir davant de possibles imprevistos. Encara que molts d'aquests estalviadors s'emparen en el fet que no tenen capacitat d'estalviar a causa d'uns ingressos molt baixos, en realitat sol ser degut a una manca d'hàbits d'estalvi establerts. Recordem que els experts subratllen que l'estalvi ha d'anar vinculat a percentatges i no a xifres concretes, és a dir, el que és recomanable és reservar, per exemple, un 5 % dels ingressos, independentment de la quantitat que s'ingressi.

L'estructura de l'estalvi espanyol

L’estructura de l'estalvi espanyol realment no ha variat molt durant les últimes dècades. Si abans les preferències principals eren productes d'inversió conservadors i immobles, les dades posen de manifest que aquesta tendència es manté.

Així, segons l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (INVERCO), al tancament del primer trimestre de 2021, les famílies espanyoles tenien el 41,7 % del seu estalvi en dipòsits i en efectiu, el que es tradueix en més de 990.000 milions d'euros. El 1995 aquest percentatge era del 51,3 %.

A la resta d'actius, la distribució és similar. Si fa 26 anys els espanyols tenien un 10,2 % de la seva riquesa en fons d'inversió, al tancament del passat mes de març aquesta xifra era del 10 %. En el cas de la inversió directa (renda fixa, borsa...), el 1995 representava un 22,8 % i ara, un 24,3 %. Per la seva banda, els fons de pensions han passat d'un 3,5 % llavors a un 5,3 % al tancament del primer trimestre d'aquest any.

Això es pot interpretar com una lleugera tendència cap a les inversions una mica menys conservadores i, al mateix temps, a una major conscienciació sobre la necessitat de complementar en un futur la pensió de jubilació pública. Amb les reformes ja aprovades, les dels anys 2011 i 2013, les pensions baixaran un 20 %, de manera que l’estalvi és més necessari que mai per mantenir el nivell d'ingressos després de la jubilació. Qualsevol mena d'estalvi val per complementar la pensió, però els experts indiquen que és millor que sigui finalista per maximitzar el rendiment del capital acumulat i aconseguir abans l'objectiu fixat.

A més, a terme de 2020, la riquesa immobiliària dels espanyols va arribar als 5,56 bilions d'euros, segons el Banc d'Espanya, enfront dels 1,6 bilions d'euros que va representar l'estalvi financer (un 22 % sobre la riquesa total, en la mitjana dels últims 27 anys). Com descriuen des de l’Observatori de l’Estalvi Familiar, "el valor de la inversió mitjana en habitatge és una mica més de quatre vegades el valor de la inversió mitjana financera".

En aquesta aposta per la inversió immobiliària influeixen diversos factors. D'una banda, la cultura espanyola, basada en la propietat d'un habitatge que es transmet de generació en generació. Un altre dels motius que fan que Espanya sigui un país amb preferència pel sector immobiliari és l'escassa formació financera que es rep des d'edats primerenques, ja que l’educació financera constitueix el millor mecanisme de promoció de la inversió en actius financers. A més d'aquests factors, en aquests últims anys, els baixos tipus d'interès i l'augment del lloguer han promogut que l'habitatge sigui un actiu atractiu.

Pot interessar-te: La rendibilitat a la inversió immobiliària: què cal tenir en compte?

Passar de l'estalvi a la inversió

En aquest context, amb uns tipus d'interès en mínims històrics a Europa, els estalviadors haurien de plantejar-se seriosament invertir, ja que les rendibilitats que poden aconseguir mantenint la seva estructura actual són ínfimes. Sobretot, en un escenari en el qual la inflació no deixa de pujar.

Pot interessar-te: Com afectarà la inflació als estalvis dels espanyols?

L'índex de preus de consum (IPC) va augmentar un 0,5 % el juny en relació amb el mes anterior i va situar la seva taxa interanual en el 2,7 %, la mateixa que al maig, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquest repunt, l'IPC anual encadena la seva sisena taxa positiva consecutiva i la inflació continua en nivells desconeguts des de febrer de 2017, quan es va situar en el 3 %. Aquesta pujada provoca que els ciutadans perdin poder adquisitiu si no rendibilitzen els seus estalvis. Calcula quin és el cost de tenir els estalvis aturats aquí.

Per aquest motiu és important conèixer quines alternatives d'inversió hi ha i quin és el vehicle que millor s'adapta al perfil de cada persona d'acord amb els seus objectius d’inversió i les seves necessitats. En aquest sentit, dues de les claus en el pas de l'estalvi a la inversió es troben en la diversificació i en la planificació.

Productes com ara els fons d'inversió, per exemple, permeten accedir a una cartera molt diversificada per tipus d'actius, països i sectors, amb bona fiscalitat, amb liquiditat i amb gestió professional. Juntament amb la diversificació, aspectes com ara ajustar la inversió al perfil de risc, mantenir la inversió en el termini recomanat, invertir amb constància i realitzar aportacions periòdiques són essencials per minimitzar el risc.

Pot interessar-te: Els fons d'inversió com a opció per invertir l'estalvi acumulat

Sigui com sigui, encara que certes habilitats per gestionar les finances personals siguin innates, com la capacitat de perseverar o de planificar, els hàbits d'estalvi es poden entrenar i millorar incorporant la inversió de tal manera que s'adapti a les característiques pròpies de cada individu i del context amb l'objectiu d'optimitzar el rendiment dels diners.

 

 

Fotografia de Cottonbro a Pexels
-Temes relacionats-
up