movi-image-volatilidad-reducir-impacto-inversiones-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
3 min del teu temps

Volatilitat: què és i com reduir-ne l’impacte en les nostres inversions

23/06/2020

La crisi originada per la COVID-19 ha tingut un fort impacte en l’economia global i els mercats financers: els índexs mundials principals han experimentat unes caigudes històriques, encara que durant l’últim mes s’ha produït una certa recuperació. En aquest context marcat per una gran incertesa, un dels conceptes més rellevants per als inversors –si no el que més– és la volatilitat. Davant d’una crisi que afecta tots els països, l’evolució incerta del coronavirus i la falta d’una vacuna, a més d’altres elements que fan créixer la sensació que cada dia sorgeixen nous reptes, la volatilitat dels mercats de renda fixa, de renda variable, de divises o fins i tot de matèries primeres es converteix en un element clau a l’hora de prendre decisions d’inversió.

La volatilitat, del llatí volatĭlis (que pot volar, líquid que es transforma en vapor), mesura el que varia el preu o la rendibilitat d’un actiu respecte a la seva mitjana en un període de temps. En un llenguatge més tècnic, la volatilitat tracta de quantificar la variabilitat o dispersió d’un actiu respecte a la seva tendència central. És a dir, ens ajuda a diferenciar un actiu financer estable (sempre amb uns valors pròxims a la mitjana) d’un que no ho és.

MESURAR EL RISC I REDUIR-NE ELS EFECTES

Un possible rebrot del coronavirus, l’anunci d’una possible vacuna o el retard d’una medicació i la publicació d’indicadors econòmics afectats per la pandèmia només són alguns dels molts factors que poden augmentar la volatilitat dels mercats en aquests moments i afectar de manera positiva o negativa els preus dels actius (renda fixa i variable, matèries primeres o divises). Davant d’aquest tipus de situacions, hi ha actius que no només presenten un risc més gran per la seva naturalesa, sinó perquè, a més a més, són més volàtils, ja que els seus preus poden patir uns canvis més explosius, tant a l’alça com a la baixa.

Per això, en moments de volatilitat elevada i incertesa com l’actual, és important mantenir la calma, ja que en el llarg termini l’alta volatilitat desapareix. Ja ho va advertir Benjamin Graham en assenyalar que “el mercat és esquizofrènic en el curt termini, però recupera el seny en el llarg termini”. Per això, estendre la inversió en el temps és una manera de minimitzar l’impacte de la volatilitat, ja que en el curt termini la dispersió és més gran i disminueix amb el temps. 

Et pot interessar: Què faig amb les meves inversions quan la borsa cau?

Però quant acostumen a durar aquests pics de volatilitat elevada? Si observem l’índex VIX, el codi oficial de l’índex de volatilitat del mercat d’opcions de Chicago, veiem que després d’un repunt de volatilitat de mitjana es tarda 175 dies a tornar als valors anteriors. Quan aquest indicador mostra uns nivells superiors a 30, ens assenyala que hi ha por en el mercat. Tanmateix, hi ha pocs períodes en què el VIX assoleix aquests valors de volatilitat elevada i si es produeixen només són durant un període de temps curt. 

COM INVERTIR L’ESTALVI?

Fer una inversió sempre requereix portar a terme una anàlisi prèvia de les nostres necessitats –i més en moments d’incertesa elevada–, tant en el mitjà com en el llarg termini. Per això, és important tenir en compte les premisses següents: 

  • Diversificar ajuda a disminuir el risc. Invertir en carteres amb múltiples tipus d’actius per minimitzar els moviments del mercat.
    Ser constant. Fer aportacions periòdiques permet prendre posició en cada moment del cicle econòmic.
    Ser pacient i mantenir les posicions és clau. Evitar entrar i sortir de les inversions, atès que es poden perdre els millors dies, que s’acostumen a produir en períodes de volatilitat alta.

No és senzill mantenir el cap fred en els moments de gran volatilitat, però si comptem amb un bon assessorament i respectem els terminis d’inversió, els mercats acaben recompensant l’inversor constant. Això sí: cal paciència i, sobretot, l’absència d’una necessitat urgent de disposar dels recursos invertits.

Et pot interessar: La digitalització, la robòtica i la sostenibilitat, opcions d’inversió temàtica reforçades per la COVID-19

 

movi-infografia-volatilidad-reducir-impacto-inversiones-ca


 

-Categories i etiquetes-
up