movi-image-well-certificado-edificios-bienestar-empleado-1
Envia'ns suggerències
Sostenibilitat
4 min del teu temps

WELL, el certificat que avalua els edificis i mesura el benestar dels empleats

20/07/2021

La relació entre la salut i els edificis ha quedat patent en els últims mesos amb la irrupció de la COVID-19, raó que ha portat una major sol·licitud de certificacions per mesurar el grau de confort dels espais interiors

La pandèmia de la COVID-19 ha posat a la salut al centre. No només ha provocat canvis a les activitats rutinàries, sinó també en la forma de treballar, amb la consolidació del teletreball, i en com es relacionen les persones amb els espais. Conceptes com la qualitat de l'aire interior, la il·luminació natural o la biofília (connexió amb la natura) ara tenen més importància i, per què no dir-ho, sentit, en els edificis. No en va, els ciutadans passen més del 90 % del temps en espais tancats, de manera que l'activitat que s’hi fa impacta en la productivitat, sobretot a l'entorn de la feina.

En aquest context, s'ha produït un augment significatiu de l'interès en la certificació WELL a Espanya. Es tracta d'un sistema de puntuació dinàmic per a edificis, principalment oficines, que permet identificar, mesurar i monitorar les característiques dels espais que influeixen en la salut i en el benestar dels ocupants.

L'avantatge és doble: d'una banda, els treballadors es relacionen en un entorn més saludable i, de l'altra, l'empresa es veu beneficiada d'una productivitat més alta de la plantilla, menys baixes laborals i menys rotació d'empleats.

«Moltes empreses s'han interessat en la certificació per poder adaptar els seus espais d'oficina a les noves dinàmiques establertes per la pandèmia», constata Bieito Silva, responsable de la certificació WELL a l'Institut Tecnològic de Galícia (ITG), primera entitat partner oficial de l'Internacional Well Building Institute (IWBI).

Per valorar aquest benestar, el 2020 l’IWBI va llançar la WELL Health-Safety Rating, una certificació més senzilla i àgil d'aconseguir pensada per donar resposta a les noves necessitats en matèria de salut que va generar la pandèmia de la COVID-19.

Pot interessar-te:  Com ens podem sentir motivats a la feina en la ‘nova normalitat’?

 

Mesura de paràmetres

WELL és un certificat amb caràcter voluntari. Té com a objectiu mesurar, però també proposar solucions per millorar l'impacte que aquestes solucions tenen en les persones. Per fer-ho, compta amb 108 mesures organitzades en 10 categories: aire, aigua, alimentació, il·luminació, confort tèrmic, moviment, so, materials, ment i comunitat.

El certificat WELL està basat en el rendiment i no en la prescripció. Cerca criteris que es puguin mesurar i verificar en la fase de l'ús de l'edifici

A diferència d'altres certificats, WELL es basa en el rendiment i no en la prescripció. És a dir, busca criteris que es puguin mesurar (confort lumínic o acústic) i testar (aigua i qualitat de l'aire). I no només afecta la fase de disseny i construcció, sinó també la fase de l'ús de l'immoble.

El procés de certificació inclou un registre de l'edifici, una implantació de les mesures i una verificació documental i una altra in situ dels paràmetres. La valoració de tots aquests elements, mitjançant diferents tècniques de mesurament, determina el nivell de certificació de l'immoble, que pot ser silver, gold o platinum.

Castellana 81, que alberga les oficines de Savills Aguirre Newman a Madrid, va ser el primer edifici d'oficines a obtenir el certificat WELL a Espanya. En l'actualitat, 35 immobles més el tenen o estan en fase d'aconseguir-lo.

El primer edifici d'oficines a aconseguir el certificat WELL a Espanya va ser Castellana 81 l'any 2018, on hi ha la seu de Savills Aguirre Newman a Madrid. En l'actualitat, són 35 els edificis d'aquesta tipologia a nivell nacional amb el certificat o en fase d'aconseguir-lo.

Aquest referent arquitectònic es caracteritza per incloure mesures que fomenten el benestar mental dels visitants (amb informació sobre hàbits saludables a través d'una biblioteca digital accessible), la millora de la qualitat de l'aire interior (per exemple, amb l'ús de productes amb baix contingut de compostos orgànics volàtils o la filtració de l'aire exterior) o una millor il·luminació (amb sistemes d'enllumenat artificial amb un enlluernament nul o baix pel que fa als llocs de treball, i accés a llum natural i vistes directes a l'exterior per al 95 % dels ocupants de les plantes d'oficines).

Pot interessar-te: Edificis intel·ligents per millorar l'eficiència ambiental de les empreses

També Castellana 81 promou l'activitat física dels seus ocupants (amb la col·locació estratègica de l'escala per convidar l'usuari a utilitzar-la, aparcament per a bicicletes o espais de dutxes i vestuaris), la biofília (espais exteriors amb jardins autòctons i fonts d'aigua) o la millora d'hàbits nutricionals (oferta d'aliments naturals i integrals de manera regular als ocupants o informació a través de missatges mostrats a la gran pantalla del lobby). La bona qualitat de l'aigua i el grau de confort al seu interior, que garanteix l'accessibilitat per a persones amb discapacitat, són altres prestacions que, juntament amb les noves mesures de seguretat per prevenir la COVID-19, han fet d'aquest edifici d'oficines un espai saludable.

Pot interessar-te: La fi de les grans i superpoblades oficines?

 

Fotografia de Taylor Nicole a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up