Envia'ns suggerències
Tornar

Informació útil

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Són dos termes diferents per dir exactament el mateix. És una bestreta en un contracte privat on les parts pacten la reserva de la compravenda de béns o immobles, lliurant-se com a prova una quantitat de diners en concepte de senyal. 

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Sempre que el propietari permeti per escrit les obres i que les reformes no afectin a la seguretat del pis. Per poder deduir aquesta despesa del lloguer, hauràs d'arribar a un acord amb el teu arrendador.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

De fet, és la principal raó de renúncia. També pot deure's als impostos; cal abonar-ne dos: el de Successions i l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a plusvàlua. 

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Sí. És el que es diu el dret d'adquisició preferent. Si el propietari trobés un altre comprador sense notificar-ho, podries comprar la casa al mateix preu i amb les mateixes condicions que aquesta persona, és el dret de retracte. 

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Aquestes són les despeses amb els quals has de comptar: la taxació i la teva còpia de l'escriptura. El banc, després de la nova llei hipotecària, haurà d'assumir les despeses del registre de la propietat, els de gestoria, l'impost d'actes jurídics documentats i la seva còpia de l'escriptura.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Es tracta del denominat Índex d'Esforç Immobiliari, elaborat per Societat de Taxació, i és el temps que es triga de mitjana a destinar el sou íntegre per a un ciutadà mitjà.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Sí, encara que el propietari sigui un altre, mantindràs el contracte amb els mateixos termes. Tingues en compte que si el nou arrendador vol fer ús de l'habitatge, pots exigir que et deixi quedar-te en l'habitatge durant tres mesos.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

És la ciutat més cara amb un preu 15,2 €/ m² segons Fotocasa i 17,9 €/ m², segons dades d'Idealista.  

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Hi ha molta controvèrsia amb aquest tema, per això moltes comunitats autònomes han editat unes taules que orienten als compradors a l'hora de determinar el valor pel qual, dins de la llei, poden escripturar l'habitatge. Revisa-les abans de signar les escriptures.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Sí, si tens menys de 35 anys, encara no ets propietari i els ingressos anuals de la teva unitat familiar no superen els 22.558,77 euros. Altres condicions: que el preu de l'habitatge sigui inferior a 100.000 euros i estigui situat en un municipi de menys de 5.000 habitants.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

A Lucena concretament, Còrdova, on segons Fotocasa el preu és de 3,5€/ m².

- Compra -
DESCOBREIX-HO

El notari és qui dóna fe de la constitució de la hipoteca. Per determinar el valor de l'habitatge, actua el taxador. En ocasions intervé també l'avalador, que seria qui afrontaria el deute si hi ha impagaments. Una vegada realitzada la compravenda, el registrador inscriurà l'escriptura en el Registre de la Propietat.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

A Barcelona capital, comprar un habitatge està a 3.579 €/m², seguit de Madrid capital (3.293 €/m²).

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Tractant-se d'una inversió tan important, l'entitat et sol·licitarà documentació per a conèixer la teva situació econòmica i capacitat d'endeutament. Sobre aquesta base,  podran assessorar-te de la millor forma possible. Una vegada concedida, t’informaran de les condicions essencials que t'ofereixen. Tindràs 14 dies naturals per estudiar l'oferta i poder acollir-te a aquestes mateixes condicions.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Si compres ara, no podràs fer-ho. Des de l'1 de gener de 2013 no és possible desgravar-se la hipoteca en la declaració renda.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

És la previsió de l'informe Solvia Market View respecte al 2017, que indica també que Madrid, Catalunya, Balears i Canàries són les Comunitats Autònomes on les pujades seran més altes (un 7% de mitjana).

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Les comunitats autònomes de Murcia (1.214 €/m²) i d'Extremadura (1.158 €/m²).

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

En ser l'arrendatari, et toca pagar-la a tu. I això cada vegada que s'hagi de signar un nou contracte, per molt que et quedis en el mateix pis.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

El creixement ha estat generalitzat, ha crescut en totes les comunitats autònomes. El percentatge d'habitatges en lloguer sobre el total d'habitatges ha passat en els últims 12 anys del 9,59% al 14,5%, segons dades del Banc d'Espanya.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Tot i així, no és obligatori. Si l'habitatge estigués hipotecat, llavors sí estaries obligat a fer-te l’assegurança. 

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Aquesta és la dada extreta per la compra de nous habitatges, al juliol de 2018 a Espanya. 

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Pots fer-ho, encara que pot ser que hagis d'indemnitzar al propietari. De fet, podràs abandonar l'habitatge sempre que portis en ell almenys sis mesos i avisis que marxes amb una antelació mínima de 30 dies abans de la teva sortida.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Sí, en 2016 el mercat del lloguer va aconseguir aquest percentatge a Espanya, aproximant-se a la mitjana de la Unió Europea, situada a l'entorn del 30%, segons dades d'Eurostat. 

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Un 80% sobre el preu més baix entre compravenda o taxació. 

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Encara que el pis estigui moblat en cap cas poden demanar-te el pagament de més d'una mensualitat, per llei. Però, què passa quan no es tracta del teu habitatge habitual? Quan és per a un altre ús, són 2 mensualitats només en el cas que el contracte sigui inferior a 3 anys, si és superior es pacta entre ambdues parts. Això sí, en tots dos casos et poden exigir altres garanties com un aval bancari o personal o un dipòsit extra.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

El mes en curs, la fiança i, si has trobat el pis mitjançant una immobiliària, els seus honoraris (en moltes ocasions és un altre mes de lloguer).

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Excepte que el propietari indiqui el contrari, has de deixar l'habitatge com el vas trobar. Per exemple, la pintura de les parets ha de ser del mateix color que quan vas entrar a viure en el pis. En cas d'incomplir t'arrisques a perdre la fiança.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

El mercat és lliure i caldrà pactar novament el preu de la mensualitat. Els preus de lloguer estan pujant en tota Espanya, així que si has de renovar el contracte és molt probable que et pugin la renda.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

No hi ha problema si incrementa el seu valor. Però si el vols vendre per un preu inferior al que encara et queda per pagar, hauràs d'assumir un crèdit no hipotecari amb el deute restant.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Pots tenir mascota en el teu habitatge, tret que una clàusula del contracte ho prohibeixi expressament. Si incompleixes aquesta condició, l'arrendador pot demanar-te que deixis l'habitatge i donar per acabat el lloguer. 

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

En aquest sentit no existeixen límits. Òbviament, si pactes un temps superior, ha de constar en el contracte de lloguer.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

La durada del contracte es pacta entre les parts, però la legislació diu que si és inferior a 3 anys es prorrogarà obligatòriament fins a complir aquests 3 anys. Aquesta clàusula té una limitació, i és que el propietari informi amb 30 dies d'antelació abans del venciment de contracte o de la pròrroga que no renovarà. 

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Com a màxim un mes després que hagi finalitzat el contracte. Compte, si devies un lloguer o has deixat en malament estat la casa i els propietaris han de fer reparacions, no se't retornarà o, almenys, no tota la quantitat.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

És el més habitual en casos de separació o divorci, en els quals la teva exparella podrà passar a ser titular del contracte.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Si tries una hipoteca fixa, sempre pagaràs la mateixa quota mentre que, en una variable, es revisa periòdicament el tipus en funció del preu del diner. Què significa això? Que podrà oscil·lar tant a l'alça com a la baixa. Existeixen altres fórmules com les hipoteques mixtes, en elles es combinen períodes fixos i uns altres variables.  

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Si el teu propietari no t'ho impedeix per contracte, tens dret a fer-ho. Però mai podràs sotsarrendar tot l'habitatge, sinó únicament una o diverses habitacions. 

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Si no acordes res amb el propietari, no s'aplicarà cap revisió anual del lloguer. No obstant això, l'habitual és que es firmi que s'actualitzarà cada any. La pujada pot fer-se sobre la base de l'IPC o altres índexs, segons contracte.

- Compra -
DESCOBREIX-HO

Una vegada signat el contracte d'arres, si el venedor es tira enrere, no respecta el termini pactat o ven l'habitatge a una altra persona, haurà de retornar el doble de la quantitat rebuda en concepte de senyal o arres al comprador.

- Lloguer -
DESCOBREIX-HO

Doncs sí, en primer lloc Catalunya (12,3€/ m² ), seguit de Madrid (11,7€/ m² ) i en tercer lloc el País Basc (10,9€/ m² ), segons un informe publicat a la fi del 2017 pel Ministeri de Foment.

up