Experts: Diego Valero (President de Novaster)

Colaboradors:

"El cervell fa que vegem l'estalvi com una pèrdua" - Diego Valero. L'economia ens ensenya les pautes a seguir sota una orientació racional. Diego Valero, expert en pensions i finances de l'comportament, ens mostra com els estímuls emocionals incideixen en les nostres decisions econòmiques.

 

 


 

up