20/07/2020

Experts: Llorenç Rubió (IoT & Smart Cities Business Development a Telefónica)

Les decisions basades en dades, conegut com Smart Data, és una pràctica cada vegada més habitual en les grans empreses. I també en les PIME. Per a Llorenç Rubió, IoT & Smart Cities Business Development a Telefónica, la pandèmia ha posat de manifest la importància de les dades generades pels ciutadans i com les empreses poden beneficiar-se de la seva anàlisi per a adaptar-se als nous escenaris.

-Categories i etiquetes-
up