Experts: Genís Roca (President de RocaSalvatella)

Colaboradors:

"Digital no és tecnologia freda". Per Genís Roca, president de RocaSalvatella, l'atenció a client i l'estratègia de comunicació s'han fusionat i mutat cap a un model de relació amb el client. En aquest nou model, la subtilesa, la calidesa i la qualitat de la comunicació són bàsics. Per aconseguir-ho, cal recopilar dades i confirmar-los amb regularitat.

 
up