17/07/2020

Experts: Cristina Jaraba (Directora de Recursos Humans de CLH)

El teletreball es va convertir en un flotador salvavides per a les empreses durant els primers mesos de la crisi. Per a Cristina Jaraba, directora de Recursos Humans de CLH, ara ha arribat el moment d'assentar les bases, sempre molt atents als nous escenaris que es puguin presentar.

up