Propietat industrial i intel·lectual en la internacionalització | EDE
Propiedad industrial e intelectual en la internacionalización
Envia'ns suggerències
Internacionalització i Competència
4 min del teu temps

Propietat industrial i intel·lectual en la internacionalització

16/12/2022

La propietat industrial i la intel·lectual protegeixen els drets d’una empresa en relació amb els seus actius intangibles, fet que és clau per mantenir els avantatges competitius.

La propietat industrial i la propietat intel·lectual són fonamentals per a qualsevol empresa, perquè li permeten protegir marques, invencions i altres creacions davant de tercers que pretenguin aprofitar-se’n. Tots dos conceptes, encara que tenen similituds, inclouen la protecció d’actius diferents que és important conèixer per entendre de quina manera es poden garantir els drets d’una empresa. Això és especialment important, sobretot si es vol iniciar un procés d’internacionalització en què poden entrar en joc legislacions diferents.

En expandir un negoci a l’exterior, la competitivitat de l’empresa depèn, entre altres elements, del nivell d’innovació dels seus productes i processos. I aquí juga un paper clau la protecció d’aquests davant de possibles còpies o falsificacions.

Què és la propietat industrial i intel·lectual?

Al mercat tot té un amo. Tenen propietari els béns tangibles, com ara una oficina, un cotxe o un contenidor carregat de mercaderies. Però també en tenen els actius intangibles (és a dir, tot coneixement, tècnica o informació que aporta valor a una empresa).

Habitualment, els actius intangibles suposen un avantatge competitiu més gran per a l’empresa, ja que potencien les vendes, incrementen la productivitat i, en general, serveixen per augmentar la valoració d’una empresa al mercat. Com passa amb els béns tangibles, una organització no permet que els seus competidors produeixin amb patents, tecnologies o dissenys que els pertanyen.

Tant la propietat industrial com la propietat intel·lectual són figures jurídiques que protegeixen els creadors i/o propietaris d’aquests actius intangibles.

En què es diferencien la propietat industrial i la propietat intel·lectual?

La propietat industrial està pensada per a creacions vinculades amb la indústria i el comerç. Això inclou marques i logotips comercials, patents o dissenys industrials. D’altra banda, la propietat intel·lectual se centra en la protecció dels drets de l’autor, és a dir, de la persona que ha creat una obra artística, intel·lectual o científica.

Mentre que la propietat intel·lectual té un caràcter mundial, la propietat industrial té una aplicació nacional. És a dir, que en el cas d’un llibre, la propietat intel·lectual protegeix l’autor a qualsevol lloc del planeta, mentre que en una patent industrial, una empresa pot tenir aquesta patent per a un país determinat, però al país veí és possible que la beneficiària d’aquest dret sigui una altra entitat.

Què cal tenir en compte en internacionalitzar un negoci?

Segons la ‘Guia pràctica de comerç exterior: Exportar per créixer, elaborada per Banc Sabadell, a l’hora de fer negocis a l’exterior cal tenir en compte algunes recomanacions sobre la propietat industrial i intel·lectual, com per exemple:

  • Estratègia registral. És recomanable dissenyar una estratègia registral per protegir els drets de propietat de marques, invencions o dissenys de manera eficient. És a dir, que permeti protegir aquests drets a diversos territoris mitjançant una única sol·licitud.
  • Patents. Cal registrar les invencions noves en aquells territoris on s’hagin de comercialitzar o utilitzar. Abans d’introduir-ne una en una nova localització, cal assegurar-se que el seu ús no infringeix els drets de propietat d’altres empreses.
  • Confidencialitat. És oportú subscriure un acord de confidencialitat abans d’iniciar una negociació que pugui comportar la divulgació d’informació privada de l’empresa. En cas contrari, el know how de l’empresa podrà circular lliurement i arruïnar-ne l’avantatge competitiu.
  • Drets de propietat industrial. Per a l’explotació dels drets de propietat industrial per part de tercers s’han de subscriure contractes de llicència. Aquests acords poden estar inclosos en el marc d’un contracte més ampli, com ara un contracte de distribució o de franquícia.

En qualsevol cas, sempre és recomanable comptar amb l’assessorament d’experts, com el gestor del banc, que pot ajudar tant a escala general en relació amb la internacionalització d’una empresa com, de manera més particular, amb els àmbits de la propietat industrial o de la propietat intel·lectual.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Fotografia de Diego PH a Unsplash
-Temes relacionats-
up