Movi-image-ayudas-emprender-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Ajuts i subvencions per emprendre

17/10/2019

Estàs pensant a fer el pas definitiu per muntar el teu propi negoci? Si és així, t’expliquem els ajuts que pots demanar per engegar aquest projecte que desitges tant.

T’arriba una idea insòlita al cap i s’hi instal·la, creix i es fa grossa, però et despertes i tot et sembla inviable. Emprendre no és una tasca fàcil, ja que no n’hi ha prou de tenir una bona idea: es necessita inversió i suport financer per materialitzar aquest somni que et ronda pel cap des de fa mesos o, fins i tot, des de fa anys. Segons l’últim informe vigent de 2018 realitzat per GEM España, la taxa d’activitat emprenedora (TEA) al nostre país ha augmentat fins al 6,2 %, és a dir, 6 de cada 100 persones de la població adulta es decideixen a emprendre. Així mateix, Espanya ha millorat en innovació (en un 25 %) i continua reduint la bretxa de gènere a l’hora d’emprendre (un 44,9 % de dones davant del 55,1 % d’homes).

Malgrat aquesta millora, al nostre país encara li queda un llarg camí per fer en cultura emprenedora i sovint s’oblida que hi ha mecanismes que poden ajudar a impulsar un negoci o tirar endavant un projecte empresarial. A continuació, et detallem els ajuts i les subvencions més rellevants que pots sol·licitar:

Ajuts per a l’emprenedoria i l’autoocupació

El primer pas és informar-se a les delegacions oficials de cada comunitat autònoma, les conselleries de treball i el Servei Públic d’Ocupació Estatal, ja que cada ens ofereix diversos ajuts, subvencions i incentius per impulsar els autònoms perquè emprenguin la seva aventura amb uns passos senzills. Les quanties destinades al programa de suport a l’autoocupació varien d’un ens a un altre, però a grans trets acostumen a preveure:

1. Subvenció per a establiment de treballador autònom o per compte propi

Fins a una quantia màxima que varia d’una comunitat autònoma a una altra. Aquest ajut està destinat als aturats en general, joves aturats de 30 anys o menors de 30, dones aturades, dones víctimes de violència de gènere, dones aturades amb discapacitat i persones aturades amb discapacitat. Amb caràcter general, aquest ajut requereix un compromís per part del beneficiari de dos o tres anys com a autònom. Sol estar condicionat al fet que el sol·licitant dugui a terme una inversió mínima en immobilitzat o actius, sense incloure impostos subjectes a recuperació o compensació. A més, ha de ser en un termini que inclogui els tres mesos anteriors a l’inici de l’activitat i dos mesos més (que pot variar d’una comunitat a una altra) després d’aquest inici.

2. Bonificacions per a nous autònoms

El nostre país té ja 3,2 milions d’autònoms. Fer aquest pas no acostuma a ser fàcil, atès que és molt probable que als milions de treballadors que decideixen establir-se pel seu compte els esperin una dedicació les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana i una situació d’incertesa. Per facilitar aquest pas, i no pagar des del principi la quantia mensual de 283 euros al mes (5 euros més que el 2018) des de l’1 de gener de 2019, l’última reforma de la Llei d’autònoms preveu millores en la tarifa plana, de 60 euros per als nous autònoms durant els 12 primers mesos (prorrogables en algunes comunitats autònomes), per als qui hagin cessat en la seva activitat dos anys abans, per a les dones que reprenguin l’activitat després del període de maternitat o per a nous autònoms de municipis de menys de 5.000 habitants. També inclou millores en la cotització, l’ajornament de l’IVA o la reducció d’aquest impost fins al 7 % durant els tres primers anys, etc.

3. Capitalització de l’atur

Amb més freqüència, els qui decideixen fer el pas de l’emprenedoria opten per sol·licitar el pagament únic o l’anomenada capitalització de l’atur. Gràcies a aquesta operació, es pot cobrar tot l’atur restant o una part per començar a exercir com a autònom o bé per muntar una activitat empresarial en forma de societat limitada. Les quantitats obtingudes de la capitalització quedarien 100 % exemptes del pagament de l’IRPF i, per poder sol·licitar-la, s’han de complir una sèrie de requisits mínims, com ara estar en situació legal d’atur, que hi hagi pendent de cobrar un mínim de tres mesos d’atur, donar-se d’alta com a autònom o no haver-ho sol·licitat amb anterioritat, durant un mínim de quatre anys, entre d’altres.

 

Movi-image-ayudas-emprender-2

 

4. Per a dones emprenedores

Malgrat la reducció de la bretxa de gènere a l’hora d’emprendre, la veritat és que hi continua havent una lleugera distància entre els homes i les dones que emprenen. Per impulsar i apoderar les dones en el seu camí professional, hi ha el Programa de suport empresarial a les dones (PAEM), promogut per l’Institut de la Dona i la Cambra de Comerç d’Espanya, per mitjà del qual ofereixen assessorament, formació, acompanyament i suport econòmic per a aquelles dones que vulguin fer el pas d’emprendre.


5. Empresa Nacional d’Innovació o línies Enisa

Tant si tracta de pimes de creació recent (de 2 anys d’antiguitat com a màxim) com de projectes que requereixin una inversió inicial, les línies Enisa són una fantàstica opció per a emprenedors amb vocació innovadora. Aquesta empresa pública, dependent del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ofereix un import mínim de 25.000 euros i un màxim de 75.000 —ampliables a 300.000 en aquest últim cas— amb un termini de venciment de 7 anys i una carència límit de cinc exercicis. També inclou tres línies de concessió, una per a joves emprenedors de menys de 40 anys, una altra sense límits d’edat per a pimes de creació recent i una línia de Creixement, per a projectes que busquen expansió i millora competitiva.

6. Préstecs ICO per a empreses i emprenedors

Als ajuts anteriors s’hi sumen els de finançament públic, que es poden sol·licitar a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO): les anomenades línies ICO. Aquests préstecs permeten finançar projectes d’inversió nacional i garantir el 100 % de liquiditat per a autònoms, emprenedors i pimes. L’import màxim dels préstecs ICO per client i per any és de 12,5 milions d’euros en una operació o en diverses. Entre les partides de finançament més habituals hi ha els actius fixos, tant nous com de segona mà, la compra d’empreses, les modalitats de préstec i lísing per a inversió i préstec per a la seva liquiditat i el tipus d’interès fix o variable, a més del marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.

7. Fons europeus d’ajut a l’emprenedor

A escala europea també es poden sol·licitar ajuts per mitjà del programa Horitzó 2020, ja que té un pressupost de 76.880 milions d’euros per finançar projectes de recerca i innovació (R+D+I) en diferents àrees. De la mateixa manera, el programa COSME, també de la Unió Europea, disposa d’una partida pressupostària de 2,3 bilions d’euros que s’extingirà el 2020 i dona continuïtat a l’anterior Programa per a la iniciativa empresarial i la innovació (EIP), que va estar en vigor de 2007 a 2014. L’objectiu d’aquest programa és ajudar pimes i nous emprenedors, especialment joves i dones, a fer el salt en la internacionalització mitjançant instruments i mecanismes que facilitin els intercanvis, l’accés als mercats i el finançament en forma de capital i de deute, entre d’altres.

Siguis emprenedor per necessitat o per simple entusiasme, ja no estàs sol en l’aventura de l’emprenedoria. Com pots comprovar, hi ha múltiples plataformes i organismes als quals et pots adreçar perquè et concedeixin aquesta part que moltes vegades frena els nostres somnis. Amb una mica d’ajuda, estaràs més prop d’arribar a viure del que t’agrada tant.

  

Fotografies de Soragrit Wongsa i Anna Demianenko a Unsplash
-Temes relacionats-
up