Allò que has de saber sobre els fons d’inversió | EDE
movi-image-que-saber-fondos-inversion-1
Envia'ns suggerències
Estalvi i Inversions
4 min del teu temps

Allò que has de saber sobre els fons d’inversió

Thu Oct 17 09:41:11 CEST 2019

Si ets un estalviador no professional, segur que n’has sentit a parlar en moltes ocasions, tot i que potser en desconeixes el seu funcionament. Sigui com sigui, d’un temps ençà s’ha popularitzat enormement entre els petits i mitjans inversors, sobretot per la baixada de la rendibilitat d’altres productes com comptes, dipòsits, pagarés o bons.

Per conèixer una mica més a fons aquests productes, també coneguts com a  Institucions d’Inversió Col·lectives (IIC), la primera cosa que cal saber és que es tracta d’un instrument d’estalvi que reuneix un gran número de persones -partícips- que busquen invertir els seus diners de la millor manera possible. D’aquesta manera, els partícips realitzen una aportació monetària determinada, encara que és el gestor el que decideix on invertir (accions, bons, divises, etc.).

És a dir, els inversors entreguen el diners a una gestora i aquests reben participacions del fons a canvi d’una determinada comissió. D’aquesta manera, i vet aquí un dels seus grans avantatges, el fons et permetrà accedir a mercats i sectors que d’una altra manera serien summament difícils d’assolir per tu mateix.

Necessito una quantitat mínima per invertir?

En la majoria dels casos és així, però sol ser una quantitat petita -en alguns, un euro- així que no has de preocupar-te. Tot i que no existeix una norma que reguli la inversió mínima a subscriure, sol estar contemplada en el Document de Dades Fonamentals per a l’inversor (DFI) que t’entregaran en subscriure el fons. Pot estar denominada en euros o en número de participacions.

Per una altra banda, n’hi ha alguns que exigeixen una quantitat mínima a mantenir. Per estar segur d’aquestes exigències, és fonamental que llegeixis en detall la informació que t’entregarà la gestora en informar-te’n.

Quins tipus de fons d’inversió existeixen?

Aquesta pregunta es podria respondre amb una altra: Quin risc estàs disposat a assumir amb la teva inversió? Depenent del fons en el qual inverteix la teva gestora i del teu perfil inversor serà més adequat decidir-te per un o per un altre.

Encara que n’hi han de molt diversos tipus, per norma general, els més conservadors són els fons monetaris i garantits de renda fixa. La seva principal característica és que asseguren, en una determinada data, la conservació del capital invertit. El requisit és que el client mantingui els seus diners invertits durant un llarg període de temps. A canvi, el risc associat és bastant baix.

Per la seva banda, els fons mixtos de renda fixa tenen un nivell de risc mig ja que diversifiquen la seva inversió, en actius de renda fixa i part en renda variable. En aquest cas resulta primordial que l’inversor sigui conscient que com més alt sigui el percentatge que destinem a accions, més gran serà el risc, però també la rendibilitat que puguem obtenir.

Pel que fa als de renda variable, que inverteixen la major part del seu patrimoni en accions i països o sectors emergents, són els més indicats per a l’inversor que busca més beneficis.

N’existeixen molts més tipus, però el que et recomanem és que abans de decidir-te per un o un altre coneguis en detall la política d’inversió del fons per poder triar aquell que s’adapti més a les teves expectatives i, per descomptat, al nivell de risc que estàs disposat a assumir sobre una escala de l’u -poc risc- al set -el màxim-, una informació que trobaràs disponible a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Tenen algun avantatge fiscal?

La resposta és sí. I és que el partícip només tributa quan realitza el reemborsament -venda- de les participacions. En altres paraules, l’inversor no haurà de fer front a cap impost fins que no vengui les seves participacions. Quan això succeeixi, i si és el teu cas, has de tenir en compte que les plusvàlues es consideren guanys patrimonials i com a tal han d’integrar-se en la base imposable de l’estalvi en l’IRPF.

En concret, tributen al tipus impositiu del 19% els primers 6.000 euros, al tipus del 21% a partir d’aquest import fins a 50.000 euros i del 23% a partir de 50.000 euros.

Una altra de les particularitats fiscals que com a inversor agrairàs és que, si hem decidit fer un traspàs a un altre fons per, a tall d’exemple, canviar de política d’inversor i ser més conservador, també està exempt de tributació.

Quines comissions tenen?

Un aspecte que qualsevol inversor ha de tenir clar abans de decidir-se per un o altre és la quantitat i el tipus de comissions que porta associats. I és que quan en contractem un podem arribar-ne a pagar fins a sis tipus, encara que la més habitual és la de subscripció, que és la quota que cobra la gestora a cada partícip perquè pugui participar en el fons.

Algunes comercialitzadores de fons també cobren comissions de subscripció i de reemborsament, en aquest cas quan un dels partícips es desfà de la inversió del fons. Normalment aquesta es calcula depenent del temps que s’ha mantingut el fons.

La de gestió es cobra com a remuneració pels seus serveis i es reporta diàriament. Es pot establir en funció del patrimoni, dels rendiments o d’ambdues variables.

Davant  la selecció de fons d’inversió similars, és recomanable decantar-se pel que generi menor número de comissions i així poder obtenir més rendibilitat.

 

movi-image-cosas-saber-antes-autonomo-2

 

És millor invertir en un fons o en diversos?

En general, com més diversificada estigui la teva cartera, menys risc tindràs, encara que és una decisió molt personal i de la qual n’has d’estar molt segur. Si et decideixes per diversos, pots aplicar el binomi de rendibilitat i risc de diferent manera, com pot ser subscrivint fons de renda fixa amb altres de variable, aquests últims amb un component especulatiu més alt.

Quin és el valor liquidatiu i per què és tan important?

Si hi ha un concepte que s’ha de tenir clar és el de valor liquidatiu del fons. Es tracta del preu de cada participació en un moment donat i es calcula dividint el patrimoni del fons entre el número de participacions. És, sens dubte, una de les dades més importants a l’hora de decidir en quin fons d’inversió volem invertir els nostres estalvis.

Aquest valor, a efectes de subscripcions i reemborsament, serà el del dia que el partícip ho sol·liciti o el del dia següent, segons allò que estableixi el full informatiu. Normalment, els diners estaran disponibles al nostre compte en un termini màxim de tres dies hàbils.

Puc recuperar els meus diners en qualsevol moment?

Si ho desitges, pots disposar de la totalitat o de part dels teus diners de manera gairebé immediata davant d’altres actius que no ho permeten com poden ser els immobles, les obres d’art o les accions en empreses no cotitzades.

És a dir, en els fons d’inversió, pots realitzar també vendes parcials dels diners que tinguis invertits amb l’avantatge que no s’han de pagar comissions com sí que succeeix, contràriament, en operacions de Borsa.

A Espanya es comercialitzen entorn de 25.000 fons d’inversió diferents. Si en vols contractar un, recorda que la majoria de les entitats bancàries posseeixen gestores que, en molts casos, han sigut fins i tot distingides per la seva alta rendibilitat.

En qualsevol cas, i ho contractis on ho contractis, els experts sempre recomanen que l’inversor conegui en tot moment en quina situació es troba la seva inversió per si creu oportú vendre o, al contrari, prefereix realitzar noves aportacions

De la mateixa manera, si vols arriscar i et decideixes per un fons innovador, també resulta imprescindible que t’informis sobre les comercialitzadores de fons que els han confeccionat. No està de més, igualment, conèixer-ne empreses, sectors i el percentatge d’inversió ja que alguns no estan pensats per moments d’especial inseguretat econòmica com l’actual. Et salvaran de més d’un ensurt.

 

Fotografia d'Agence Olloweb a Unsplash
-Temes relacionats-
up