Certificado digital de empresa: qué es y para qué sirve
Envia'ns suggerències
Transformació digital
3 min del teu temps

Certificat digital d'empresa: què és i per a què serveix

Tue Jul 19 11:17:44 CEST 2022

El certificat digital permet a pimes i a autònoms agilitzar i simplificar els tràmits amb l'Administració, tot estalviant temps, diners i recursos.

Un certificat digital és una identificació oficial que permet a les empreses autenticar-se a les seus electròniques de les Administracions Públiques, realitzar tràmits online i poder signar documents amb caràcter legal. L'ús del certificat digital permet a una companyia estalviar temps i diners en les relacions amb l'Administració, atorga seguretat a qualsevol signatura digital i en garanteix la validesa jurídica. Tot i que es tracta d'una eina que fa molts anys que està disponible, el seu ús s'ha generalitzat arran de la pandèmia de la COVID-19 i l'impuls de la digitalització de les petites i mitjanes empreses (pimes).

Per a què serveix un certificat digital d'empresa?

Un certificat digital d'empresa és un fitxer informàtic recolzat per l'Administració on figuren les dades identificatives de la companyia autenticades per Hisenda i per la Seguretat Social. Per a un autònom o una pime, disposar d'aquesta eina electrònica permet dur a terme de manera àgil operacions com la signatura de documents, el pagament d'impostos o la tramitació de subvencions.

A més de amb Hisenda i amb la Seguretat Social, el certificat digital és vàlid per fer gestions amb altres institucions com els ministeris, el Banc d'Espanya, el Tresor Públic o la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), entre altres.

Entre els tràmits més habituals que es duen a terme amb el certificat digital cal destacar:

  • La presentació dels models trimestrals i anuals de liquidació d'impostos.
  • La consulta i la sol·licitud d’ajudes públiques.
  • La signatura electrònica de documents i formularis oficials.
  • La presentació de recursos, reclams o sol·licituds d'ajornament.
  • La consulta de multes i de notificacions oficials.
  • L’alta o la baixa laboral de treballadors.
  • Els canvis de domicili fiscal.

Tipus de certificat digital

Hi ha diferents classes de certificats digitals segons el tipus d'empresa:

  • Certificat de representant d'administrador únic o solidari. Destinat a societats anònimes o limitades que tinguin un únic administrador o que, en cas que n'hi hagi diversos, només un sigui solidari.
  • Certificat de representant de persona jurídica. Per a aquelles societats anònimes i limitades que siguin mancomunades, així com per a les societats col·lectives, les comanditàries, les cooperatives o les associacions.
  • Certificat de representant d'entitat sense personalitat jurídica. Dirigit a societats que, tot i no tenir personalitat jurídica, hagin de complir algun tipus d'obligació tributària. És el cas de, per exemple, les unions temporals d'empreses, les comunitats de béns o les comunitats de propietaris.

Com es pot sol·licitar el certificat digital?

El certificat digital se sol·licita des de la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), a la qual s'ha d'accedir amb l'ordinador amb què es facin els futurs tràmits. L'usuari ha d'escollir el tipus de certificat digital i aportar les seves dades personals (nom, cognoms i DNI), una adreça de correu electrònic i el CIF de la societat representada.

Un cop completat el procés i pagades les taxes, des de la mateixa pàgina web es pot descarregar i instal·lar el certificat digital. La FNMT recomana fer una còpia de seguretat del fitxer. En cas contrari, i en cas de pèrdua, caldrà tornar a pagar per obtenir un nou certificat.

Vols que un expert t'aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

Vols saber com continuar creixent?
Som el banc que la teva empresa necessita
Descobreix per què
-Temes relacionats-
up