He cotitzat 15 anys: tinc dret a pensió? | EDE
movi-image-cotizado-quince-anos-derecho-pension-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
3 min del teu temps

He cotitzat 15 anys: tinc dret a pensió?

18/11/2019

Com menys anys cotitzats, menys percentatge de pensió

Per calcular la teva pensió de jubilació, la Seguretat Social es basa en dos paràmetres: les quantitats per les quals has cotitzat i els temps de cotització. Parlant clar: per saber quant et quedarà de pensió, has de tenir en compte quant has cobrat i durant quant de temps has treballat. Descobreix aquí com serà la teva pensió amb la nostra calculadora.

Actualment, l’edat legal de jubilació a Espanya està fixada en 65 anys per a les persones que hagin cotitzat com a mínim 36 anys i 9 mesos, i en 65 anys i 8 mesos per a les que hagin cotitzat menys. Aquesta edat anirà ascendint, fins que a partir del 2027 només es puguin jubilar amb 65 anys els que hagin treballat 38 anys i 6 mesos o més, mentre que per a la resta, l’edat legal de jubilació seran els 67 anys si es vol optar al 100% de la pensió.

Què passa si no s’han cotitzat tants anys?

En aquests casos, es pot accedir a la pensió pública, encara que no pel 100% de la base reguladora. Aquesta base es calcula dividint el que s’ha cotitzat a la Seguretat Social segons el nostre salari durant els últims 22 anys (el 2019), i s’elevarà progressivament fins arribar als 25 anys (l’any 2022). Ara bé, per accedir a la pensió contributiva mínima és necessari haver cotitzat com a mínim 15 anys, és a dir, 5.475 dies.

Així doncs, el fet d’haver cotitzat 15 anys no deixa accedir per si mateix a la pensió mínima; per poder fer-ho, cal complir una sèrie de requisits. El primer és estar afiliat a la Seguretat Social, en situació d’alta o assimilada a l’alta. El segon, haver complert l’edat mínima de jubilació. I el tercer, que almenys dos d’aquests anys cotitzats estiguin dins dels 15 anys immediatament anteriors al retir. Descobreix els requisits que hauràs de complir per jubilar-te aquí

Quina pensió tindré?

Una vegada sabut que amb 15 anys cotitzats sí que es pot accedir a una pensió, arriba l’hora de saber quant rebrem. Si s’han treballat exactament 15 anys, la Seguretat Social aplicarà un 50% a la base reguladora, fet que implica que la quantitat serà la meitat de la base que correspongui.

Com és d’esperar, atesa la reducció, la pensió que es cobrarà serà molt baixa. Per això, i per a aquelles quanties inferiors a la pensió mínima, existeix el denominat complement per mínims, la funció del qual és completar aquesta quantitat fins a aconseguir l’import de la pensió mínima que s’estableixi cada any.

Malgrat això, el dret a completar la pensió de jubilació amb aquest complement no aplica de manera automàtica a tots els pensionistes, sinó només als que demostrin que no perceben ingressos superiors a la quantitat fixada anualment.

El límit depèn sempre de la situació personal del jubilat i de si té o no persones a càrrec seu. Així, per al 2019 està fixat en 7.569 € anuals per a un jubilat sense cònjuge a càrrec, és a dir, sense un cònjuge dependent, i de 8.829 € anuals, sumant-hi els ingressos del pensionista i el seu cònjuge, en cas de tenir-lo a càrrec.

El 2019, la quantia mínima de la pensió contributiva de la Seguretat Social és de 835 € mensuals (11.701,20 € a l’any) per a un titular de 65 anys o més, amb cònjuge a càrrec; de 677,40 € al mes (9.483,60 € a l’any) si no té cònjuge (unitat familiar unipersonal), i de 642,90 € al mes (9.000,60 € anuals) si té cònjuge però no està a càrrec seu. Davant d’aquesta realitat, cada vegada són més els espanyols que decideixen complementar la seva pensió invertint en plans de pensions o altres fórmules

Fotografia de Jean Gerber a Unsplash
-Temes relacionats-
up