movi-image-elpais-inversiones-cae-bolsa-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
4 min del teu temps

Què faig amb les meves inversions quan la borsa cau?

30/10/2020

Invertir sempre a llarg termini i procurar una cartera diversificada són les claus per no actuar precipitadament quan els mercats financers cauen

Les borses d’arreu del món han registrat caigudes molt pronunciades per l’efecte de la pandèmia. Davant d’un mercat baixista com aquest, què hem de fer amb les nostres inversions? És millor vendre, encara que hi perdem diners, o mantenir-les fins que tornin a pujar?

Seguint una sèrie de pautes, els estalviadors particulars poden contrarestar la por i la incertesa per protegir de la millor manera els seus diners.

Què ha de fer un inversor davant de descensos generalitzats a les borses?

Primer de tot, no ens hem de deixar emportar pels moments de pànic que puguin desencadenar les baixades en el mercat de valors i mantenir la calma per no prendre decisions precipitades. Abans d’actuar, és cabdal fer una anàlisi de la situació i sospesar pros i contres. Convé reflexionar sobre si, per exemple, necessitem recuperar els nostres diners, encara que n’hàgim perdut molts, o si podem esperar que el mercat reboti i acumuli alces i recuperem la part perduda.

Fins i tot ens pot ser útil recordar que, en les èpoques alcistes, teníem clar que no era moment de comprar perquè el mercat estava car. Seguint aquesta mateixa lògica, en el context actual d’incertesa elevada i caiguda de preus, no sembla que sigui el millor moment per vendre.

Per mantenir la calma, l’Associació Europea d’Assessors Financers a Espanya (EFPA Espanya) recomana a l’interessat que no consulti cada dia les posicions de la cartera, tret que sigui un professional que es dediqui a la compravenda diària. “Quan prenem la decisió d’invertir en productes financers hem de fer un plantejament basat en el llarg termini, per la qual cosa consultar cada dia les posicions de la nostra cartera d’inversió no és gaire útil per calmar els nervis”.

Tanmateix, és important que hi prestem atenció periòdicament. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNM) recorda que les circumstàncies en què es fa una inversió determinada poden canviar. És recomanable vigilar-ne l’evolució i veure si la rendibilitat és l’esperada o si els riscos es mantenen.

PER QUÈ EL MERCAT BAIXISTA S’ANOMENA BEAR MARKET?

Els mercats baixistes s’anomenen bear markets, és a dir, “mercats os”; els alcistes, bull markets o “mercats bou”. S’utilitza aquest símil amb dos animals que, davant d’una mateixa situació, acostumen a reaccionar de manera molt diferent. En cas de perill, els ossos alcen la pota i trepitgen per eliminar l’amenaça; el bou, en canvi, aixeca el cap i orienta les banyes cap avall per clavar les banyes al seu oponent.

Quin paper tenen les emocions en la presa de decisions?

Molts inversors no professionals compren quan el mercat està en moments alcistes i venen quan es desploma, i és que, per a la majoria, les emocions són un clar impulsor de les decisions

Quan se sent optimista, aquest tipus de persona tendeix a sobreinvertir i, per tant, a vendre precipitadament quan li entra la por. Federico Servetto, director d’Estratègia de Clients de Banc Sabadell, creu que per protegir les nostres finances en temps d’inestabilitat és imprescindible allunyar-se de la part emocional i seguir pautes basades en la part racional i empírica, per exemple, fixant els objectius a llarg termini. “La idea és mirar més enllà de la volatilitat i adoptar un enfocament racional a llarg termini en les nostres inversions, ja que la volatilitat és un fenomen temporal, però alhora un company de viatge habitual”, recorda.

Què puc fer perquè no m’afectin tant les caigudes?

Qui opera de manera activa en els mercats probablement hauria de tenir clar un límit per a les pèrdues en cadascuna de les seves posicions i, en funció d’això, no prestar-se a moviments amb més risc del que s’està disposat a afrontar.

Quan se sent optimista, aquest tipus de persona tendeix a sobreinvertir i, per tant, a vendre precipitadament quan li entra la por. Federico Servetto, director d’Estratègia de Clients de Banc Sabadell, creu que per protegir les nostres finances en temps d’inestabilitat és imprescindible allunyar-se de la part emocional i seguir pautes basades en la part racional i empírica, per exemple, fixant els objectius a llarg termini. “La idea és mirar més enllà de la volatilitat i adoptar un enfocament racional a llarg termini en les nostres inversions, ja que la volatilitat és un fenomen temporal, però alhora un company de viatge habitual”, recorda.

A més, hem d’evitar el market timing, és a dir, sortir i entrar a les inversions mirant d’avançar-nos als moviments dels mercats, basant-nos en perspectives o anàlisis fonamentals. De fet, molts experts asseguren que ningú no pot predir amb seguretat els moviments de la borsa. “Quan intenten encertar els temps del mercat i entren i surten de les seves inversions, corren el risc d’erosionar les rendibilitats futures, ja que es poden perdre els dies de més recuperació del mercat i les oportunitats de compra més atractives, que generalment apareixen en períodes de pessimisme”, assenyala Servetto.La recomanació general és tenir una cartera diversificada, formada per inversions que depenguin del cicle econòmic (accions o fons, entre d’altres) i per altres que n’estiguin al marge (immobiliària, renda fixa o participacions en empreses no cotitzades, per exemple). Així, si el mercat experimenta caigudes, els altres actius poden anar bé i compensar-se els uns amb els altres, ja que no es depèn exclusivament d’aquest mercat. Per aquest motiu, “encara que un inverteixi en borsa, si disposa d’una cartera diversificada, la millor estratègia per a aquests moments és evitar fer cap moviment”, asseguren els experts d’EFPA.

La recomanació general és tenir una cartera diversificada, formada per inversions que depenguin del cicle econòmic (accions o fons, entre d’altres) i per altres que n’estiguin al marge (immobiliària, renda fixa o participacions en empreses no cotitzades, per exemple). Així, si el mercat experimenta caigudes, els altres actius poden anar bé i compensar-se els uns amb els altres, ja que no es depèn exclusivament d’aquest mercat. Per aquest motiu, “encara que un inverteixi en borsa, si disposa d’una cartera diversificada, la millor estratègia per a aquests moments és evitar fer cap moviment”, asseguren els experts d’EFPA.

Gestió activa

És clau adaptar bé la teva cartera al tipus d’estalviador que ets. Quan un inversor es mostra molt nerviós, pot ser que la seva cartera no estigui ben adaptada al nivell de risc capaç de suportar, ressalten a l’EFPA. En tot cas, no prenguis decisions d’inversió en funció de la teva pèrdua actual, avalua la pèrdua màxima que estàs disposat a assumir i mantingues l’objectiu a llarg termini.

La guia de la CNMV Conozca su perfil como inversor assenyala la importància de reflexionar per estar segur que el risc que assumeixes en les teves inversions és compatible amb la teva situació financera i amb la teva disposició a acceptar pèrdues, si es produeixen.

En moments de molt moviment en el mercat, a més, “la flexibilitat de la inversió activa pot ser especialment beneficiosa en comparació de les rígides assignacions d’actius de les inversions passives. En concret, la volatilitat pot generar oportunitats per als experts en selecció de valors o companyies basant-se en els seus fonamentals”, apunta el director d’Estratègia de Clients de Banc Sabadell sobre els dos grans estils de gestió. Es tracta de l’activa, en la qual els gestors prenen decisions d’inversió de manera dinàmica, i la passiva, en la qual els gestors es limiten a imitar, per exemple, un índex borsari com l’IBEX 35, sense introduir canvis en cap moment.

Convé invertir sempre a llarg termini?

Si una cosa realment ajuda a no equivocar-se és invertir sempre mirant cap al llarg termini, sense intentar predir el comportament del mercat en el curt termini. Cal tenir en compte que, en un horitzó de 20 anys, no hi ha hagut cap període de la història en què la borsa només hagi produït pèrdues, excepte al Japó, apunten els assessors financers. La paciència és la millor qualitat per aconseguir l’èxit en el mercat financer.

És millor aportar tot el capital de cop o periòdicament?

Les aportacions periòdiques disminueixen la incertesa lligada al fet de si es tria un bon moment per entrar al mercat, atès que es fa en diferents punts del cicle econòmic. “Per exemple, si fem aportacions periòdiques durant 12 mesos, el preu de compra final serà la mitjana d’aquestes 12 aportacions i, per tant, el resultat de la inversió no quedarà condicionat per un moment puntual i únic de compra”, explica Servetto.

En diversificar els moments en què es fan les aportacions s’aconsegueix neutralitzar el risc propi de cada inversió, ja que s’esmorteeixen els vaivens del mercat.

Fotografia d'Ishant Mishra a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up