movi-image-formas-retribuir-empleados-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Set formes diferents de retribuir els teus empleats

04/10/2019

Una de las principales motivaciones que tiene cualquier persona para trabajar en una empresa es su salario, por no decir la principal. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se han puesto de moda otros sistemas de retribución en especie más flexibles y ventajosos, tanto para empresas como para empleados, especialmente a nivel fiscal.

Encara que no es tracta de diners en sentit estricte, cada vegada són més les empreses que els ofereixen als seus empleats com a part del seu paquet de retribució, i també cada vegada són més els empleats que ho prefereixen. Aquests són alguns dels més importants.

Tiquets restaurant

És una de les opcions preferides per les empreses per retribuir els empleats. Es tracta d’una targeta o document que es pot utilitzar als establiments d’hostaleria i restauració que ho acceptin com a pagament.

Els primers 11 € diaris (en dies feiners) queden exempts de retenció d’IRPF per al treballador. Per a l’empresa, els tiquets restaurant estan exempts de pagament en l’impost de societats.

Xecs d’escola bressol

Els xecs d’escola bressol són un dels sistemes de retribució preferits per als treballadors que tenen fills a càrrec. S’utilitzen per pagar les despeses de l’educació entre 0 i 3 anys en escoles bressol i centres infantils.

Igual que els tiquets restaurant, el pagament d’aquesta retribució està exempt a l’IRPF, i en aquest cas no hi ha establert cap límit mensual ni anual.

Transport

L’empresa pot pagar el transport públic als seus treballadors mitjançant vals de transport. En aquest cas, l’empleat no haurà de tributar per aquests vals fins a un màxim de 136,36 € mensuals, amb un límit de 1.500 € anuals.

També és possible cedir un cotxe d’empresa per al transport dels treballadors. En aquest cas, només estarà exempt de tributar el 20% del valor de mercat del vehicle nou.

Plans de pensions d'empreses

Les empreses poden fer aportacions a diferents productes de previsió social en favor dels seus treballadors, com els plans de pensions.

Tienen una doble ventaja fiscal. Por un lado, los partícipes del plan (esdecir, los empleados) podrán desgravarse todas las aportaciones al plan de pensiones hasta un máximo de 8.000 € con el límite del 30% de sus ingresos. Para las empresas, estas aportaciones también son deducibles en el Impuesto de Sociedades.

Stock options o accions d'empreses

És una de les formes de retribució preferides en països anglosaxons, encara que a Espanya encara no està gaire estesa. Pagar els empleats amb accions de la mateixa empresa és, d’una banda, una manera d’implicar-lo en la bona marxa de la companyia i, de l’altra, un mètode de retribució interessant des del punt de vista fiscal.

De fet, si l’empresa et lliura accions de forma gratuïta o a un preu inferior al de mercat, el treballador podrà deixar de tributar sempre que el valor total no superi els 12.000 € anuals.

 

movi-image-formas-retribuir-empleados-2

Assegurança mèdica per a empleats

Es tracta d’un dels mètodes de retribució més habituals, especialment a les grans empreses. Tant els treballadors assalariats com els autònoms podran deduir-se els primers 500 € anuals si contracten una assegurança de salut.

A més, tampoc tributaran a l’IRPF les assegurances d’accident laboral i de responsabilitat civil del treballador.

Cursos i formació

Un màster o un curs és una inversió tant per a l’empresa com per a l’empleat. Si l’empresa et paga qualsevol tipus de formació, no hauràs de pagar impostos per ella sempre que estigui relacionada amb l’activitat de la companyia.

Hi ha iniciatives públiques, com Fundae, que permeten a les empreses oferir plans de formació per als seus empleats subvencionats parcialment o totalment.

Totes aquestes retribucions conformen el que es coneix com a salaris en espècie, que són fiscalment més avantatjosos. Així que, si algun dia et proposen apujar-te el sou, potser t’interessa cobrar-ho a través d’alguna d’aquestes modalitats.

Fotografies de Creedi Zhong i Daniel Frank a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up