Movi-image-sociedad-unipersonal-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Societat unipersonal o autònom: què triar?

07/10/2019

A l’hora de començar una activitat professional, hem d’informar-nos de quina és la millor alternativa. La més habitual, i també la més senzilla, és donar-se d’alta com a autònom, encara que ni és l’única ni sempre és la més recomanable. Depenent de les característiques i circumstàncies del nostre negoci, pot ser que ens interessi constituir una societat limitada unipersonal (SLU).

Però, quins són els avantatges i els inconvenients de cada alternativa? Els analitzarem tenint en compte els aspectes més bàsics.

Els cinc aspectes principals que cal tenir en compte

Tràmits de constitució

La primera diferència és la constitució mateixa. Els tràmits per donar-se d’alta com a autònom són bastant més senzills, ràpids i econòmics que els d’una societat limitada. Només haurem de triar el nostre epígraf a l’IAE (impost d’activitats econòmiques) per donar-nos d’alta a Hisenda i pagar la quota d’autònoms de la Seguretat Social.

La societat limitada unipersonal té uns requisits previs més complicats: és necessari desemborsar una quantitat de capital social mínima, redactar-ne els estatuts i inscriure-la al Registre Mercantil, entre molts d’altres.

Tributació i cotització

Mentre que els autònoms han de tributar per IRPF, tant si s’acullen al sistema d’estimació directa com si ho fan pel mètode d’estimació objectiva (mòduls), les SLU tributen per l’impost de societats. La diferència és important, especialment en el que té a veure amb la quantia dels impostos que es paguen.

Les societats tributen amb caràcter general al 25% dels beneficis obtinguts en l’impost de societats. Els autònoms tributen pels seus ingressos al tipus de l’IRPF, una vegada descomptades les despeses afectes a la seva activitat, que pot arribar a ser del 52% de tipus marginal en comunitats com Navarra.

Això sí, tant les societats com els autònoms han de liquidar l’IVA de les factures trimestralment, a més d’abonar les corresponents quotes de la Seguretat Social. En aquest últim cas, els socis d’una SLU cotitzen com a autònoms societaris i han d’abonar les quotes d’autònoms com qualsevol altre treballador.

 

Movi-image-sociedad-unipersonal-2

 

Responsabilitat davant els creditors

És, possiblement, la diferència principal i la que més beneficia les societats respecte als treballadors autònoms. La responsabilitat de la SLU es limita al capital social (la llei exigeix que, per a les societats limitades, sigui com a mínim de 3.000 €), mentre que l’autònom ha de respondre amb la totalitat del seu patrimoni, present i futur.

Fa uns quants anys, el Govern va aprovar la Llei de segona oportunitat, que ajudava les persones físiques perquè poguessin accedir a concurs en cas de fallida, sempre que complissin determinats requisits. Malgrat això, les condicions i el procediment són bastant diferents dels de les societats limitades i, en alguns casos, més difícils de complir.

Documentació exigible

Davant dels llibres de comptes anuals (d’inversions, de visites o les notes de despeses, entre d’altres) que totes les societats han de presentar i actualitzar, els autònoms han de portar una comptabilitat d’un volum bastant inferior. Això no vol dir que no sigui obligatòria, sinó que està molt més simplificada.

Accés al finançament i ajudes públiques

Més enllà dels préstecs per a negocis o les línies de crèdit, les societats poden accedir a altres vies de finançament que no sempre estan disponibles per als treballadors autònoms. Entre elles, hi ha el descompte d’efectes comercials, el factoring o el confirming.

A més, el ventall d’ajudes i subvencions públiques sol ser considerablement superior per a una societat que per als autònoms.

Autònom o SLU: què em compensa més?

Encara que no hi ha una resposta única per a tots els casos, el més recomanable és donar-nos d’alta com a autònoms, especialment si aquesta és la nostra primera activitat o el nostre negoci és petit. És un procés molt més senzill, ràpid i barat, i els tràmits són més fàcils d’enllestir.

A mesura que anem creixent, o si el negoci ha adquirit ja suficient entitat, pot ser que ens interessi canviar la nostra estructura i convertir-nos en una societat, sobretot pels avantatges fiscals, la possibilitat d’accedir a finançament en condicions més atractives i la responsabilitat limitada dels socis.

Fotografia de Rawpixel a Unsplash
-Temes relacionats-
up