vmovi-image-covid-planes-pensiones-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

COVID-19: els plans de pensions s’adapten a les noves necessitats

30/04/2020

Els nous requisits donen la possibilitat de rescatar parcialment el pla de pensions a aquelles persones amb una activitat que s’hagi vist interrompuda per aquesta crisi

Una de les mesures que ha posat en marxa el Govern per pal·liar els efectes econòmics del coronavirus (COVID-19) és l’ampliació dels supòsits per al rescat anticipat del pla de pensions. Fins ara, era possible rescatar el pla únicament per jubilació, invalidesa, dependència, defunció, atur de llarga durada, malaltia greu del partícip o un familiar de primer grau o al cap de deu anys des de la primera aportació.

Amb aquesta nova regulació, i amb caràcter excepcional, s’amplien aquests supòsits per incloure-hi tots aquells treballadors l’activitat dels quals es vegi afectada de manera directa per la COVID-19. Aquesta regulació es recull en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, i estarà vigent durant els sis mesos posteriors a la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, fins al 14 de setembre de 2020.

Encara no tens un pla de pensions?

Els plans de pensions permeten estalviar al llarg de la vida laboral per poder recuperar els diners amb la jubilació o en casos excepcionals com els esmentats. Tal com afirma Esther Pichardo, directora d’Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, actualment és important tenir un pla de pensions per dos motius:

  • En primer lloc, perquè la majoria dels plans de pensions, en tractar-se de productes a llarg termini, incorporen una part de la inversió en renda variable. Això és especialment important en un context de crisi com l’actual, que ha comportat unes caigudes importants dels mercats borsaris. Ara es presenta una gran oportunitat per fer aportacions a preu baix, tenint en compte que l’objectiu de cobrament és la jubilació i, per tant, són inversions a llarg termini.
  • En segon lloc, els plans de pensions també permeten el cobrament durant el període d’acumulació, en cas d’invalidesa i en cas de malaltia greu del titular, del cònjuge, d’un fill o d’un pare, o de l’atur quan se n’ha esgotat la prestació pública.
  •  

    A més, els plans de pensions poden servir, ocasionalment, per mitigar situacions difícils en què una persona es pot trobar. “En la dècada anterior, quan hi va haver problemes de liquiditat, els plans es van poder fer servir per afrontar pagaments de la quota d’hipoteques. De la mateixa manera, ara els plans de pensions també col·laboren amb el bé general permetent complementar els ingressos d’autònoms i empleats que hagin vist reduïda la facturació per la crisi de la COVID-19”, assenyala Pichardo.

Es tendeix a pensar en aquest producte d’estalvi com una decisió que cal prendre en la maduresa o al final de la vida laboral. No obstant això, segons aconsellen els experts, la clau és contractar-lo tan aviat com sigui possible, perquè sigui realment rendible.

Pot interessar-te: Mites i veritats dels plans de pensions

El 98% dels espanyols es mostren “molt preocupats” per la sostenibilitat del sistema públic de pensions. Malgrat això, la majoria no fan res per posar remei a la seva preocupació. Aquesta és la conclusió principal d’un estudi elaborat per Inverco i Front Query, que revela que, encara que tres de cada quatre espanyols sí que estalvien amb l’objectiu de complementar la seva jubilació, un terç ho fan de manera esporàdica, i només dos de cada deu ho fan periòdicament.

Tenint en compte la reducció gradual de les pensions públiques, si es vol gaudir de certa qualitat de vida en un futur, els experts coincideixen en el mateix: com abans s’obri un pla de pensions, millor. Per què? Perquè per a l’inversor particular l’aliat més important és el temps.

Descobreix quant pots arribar a estalviar si comences avui. 


Els nous supòsits excepcionals i les seves quanties

Antonio Gallardo, expert financer de iAhorro, ens especifica quins són els nous supòsits excepcionals per rescatar el pla de pensions: “Es podran rescatar els drets consolidats del pla de pensions sempre que hi hagi una situació laboral d’acomiadament o d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per a l’assalariat, o de cessament d’activitat per a l’autònom i empresaris titulars d’establiments que han suspès l’obertura al públic i que aquesta suspensió estigui directament relacionada amb les mesures que ha posat en marxa el Govern per lluitar contra l’expansió del coronavirus. I, per descomptat, demostrar que s’ha produït aquesta circumstància”.

Malgrat això, els partícips no podran rescatar la totalitat del capital. Gallardo explica que la quantia estarà limitada a la pèrdua d’ingressos que s’hagi produït durant aquesta situació temporal. “Els assalariats ho hauran de fer per la diferència entre els seus ingressos anteriors i els que perceben actualment. Per exemple, en el cas d’un ERTO, si l’empresa no bonifica la quantitat que deixa de rebre, cobrarà un 70% de la base reguladora, de manera que només podrà rebre el 30% restant del seu pla de pensions”.

Com s’ha de sol·licitar el rescat del pla de pensions per raó del coronavirus?

Els partícips del pla de pensions hauran d’aportar els informes habituals per fer el rescat, però, a més, tota la documentació que acrediti que es troben en una situació de desocupació que ha estat provocada per aquesta crisi.

Carles Nácher, soci fundador del portal Busconómico, explica quina documentació cal presentar segons la mena de treballador: “Per als treballadors per compte d’altri, és necessari un justificant de l’empresa amb les condicions de l’ERTO o un certificat de prestació de desocupació, així com l’última nòmina normal que es va cobrar. Els autònoms han de presentar la declaració de l’IRPF de l’exercici anterior i l’acreditació del cessament d’activitat expedit per la comunitat autònoma o l’Agència Tributària. Finalment, els empresaris titulars d’establiments han de presentar una declaració responsable que justifiqui el tancament al públic, així com la declaració fiscal de l’exercici anterior o de l’últim trimestre complet”.

La llei estableix un termini màxim de set dies hàbils des que es presenta la documentació acreditativa corresponent per fer efectiu el reemborsament.

A més, Pichardo recorda que, des del punt de vista de la inversió, cada persona ha de valorar, en funció de les plusvàlues o minusvàlues que tingui en el pla, si ara és un bon moment per rescatar o si és millor valorar altres opcions.

Fiscalitat aplicable

La fiscalitat d’aquesta modalitat extraordinària de rescat és exactament la mateixa que en els supòsits habituals. Els drets consolidats del pla de pensions tributaran en la base general de l’IRPF com a rendes del treball i a un tipus impositiu que, segons la seva quantia, se situaria entre el 19% i el 45%, sumant-hi sempre la resta dels ingressos per treball o activitats econòmiques de l’exercici.

Però, en aquest cas, com és millor cobrar-lo? En forma de renda o en forma de capital? Per a Antonio Gallardo, la forma en què els partícips haurien de plantejar-se aquest rescat és també excepcional: “Sobre el paper, el cobrament en forma de renda sempre és millor fiscalment, però si tenim en compte que l’objectiu és pal·liar una pèrdua d’ingressos i que la quantia està limitada, el cobrament se centrarà en forma de capital”.

D’altra banda, Nácher recorda que existeix una reducció del 40% en el cas de rescatar aportacions fetes al pla de pensions abans del 31 de desembre del 2006, cosa que també pot resultar interessant. Ara bé, només es podrà aplicar una vegada, de manera que els rescats posteriors pel supòsit de coronavirus tributaran pel 100% de l’import.

Pot interessar-te: Inversions i impostos

 
 
-Categories i etiquetes-
up