movi-image-elpais-jubilo-ano-viene-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Em jubilo l’any que ve. Què he de fer?

30/12/2019

Resolem els dubtes que et poden sorgir si estàs a punt de demanar la pensió per jubilació

Si s’acosta el moment de la teva jubilació, has de saber que has de fer alguns tràmits per activar la pensió. A continuació t’expliquem el que has de fer per sol·licitar-la.

Com puc demanar la pensió si encara estic treballant? Un cop hagis decidit la data, l’has de comunicar a la teva empresa perquè ho notifiqui a la Seguretat Social. De tota manera, tu també t’has de posar en contacte amb la Seguretat Social per activar la teva pensió. Pots fer-ho des de tres mesos abans fins a tres mesos després. Si ho fas passat aquest període, per exemple, sis mesos després, la Seguretat Social només et pagarà els últims tres mesos amb efecte retroactiu i perdràs els tres primers.

Quan puc sol·licitar la pensió si no treballo? En cas de no estar en actiu, la jubilació serà efectiva a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud a la Seguretat Social.

Quin tipus de pensions de jubilació hi ha? En general, les pensions poden ser contributives, quan la persona que es jubila ha cotitzat durant prou anys al llarg de la seva vida laboral, o no contributives, quan no ha cotitzat o no ha aconseguit el mínim per aconseguir la contributiva. A continuació veurem els requisits per accedir a la pensió contributiva, la més habitual.

Quan em puc jubilar? El més habitual fins ara ha estat retirar-se als 65 anys. Tanmateix, això ha canviat. La xifra a poc a poc es va encaminant cap als 67 anys. El 2020, l’edat ordinària de jubilació serà de 65 anys i 10 mesos. No obstant això, si es tenen 37 anys de cotitzacions o més, es pot continuar accedint a la jubilació als 65 anys. És igual que se sigui un treballador per compte d’altri, és a dir, assalariat, o autònom.

En cas que et plantegis la jubilació anticipada, has de tenir pel cap baix 63 anys i 10 mesos d’edat i un mínim de 35 anys cotitzats. Recorda que aquesta modalitat sempre comporta penalització en la quantitat de la pensió.

Quin és el mínim cotitzat? Per tenir dret a una pensió contributiva cal tenir, com a mínim, 15 anys cotitzats i cal que dos d’aquests anys de contribució siguin posteriors al 2005. Això es deu al fet que és un requisit imprescindible haver estat en actiu almenys 24 mesos durant els 15 anys anteriors en el moment de jubilar-se. Si no es compleixen aquests requisits, només es pot tenir dret a una pensió no contributiva, que són menys diners.

Puc continuar treballant? Hi ha la possibilitat d’acollir-se a una jubilació parcial o flexible, que comporta continuar treballant a temps parcial i cobrar al mateix temps una part de la pensió, amb la condició que el jubilat faci només entre el 50 i el 75 % de la jornada de treball. Una vegada decideixi cessar del tot en la seva activitat professional, podrà recalcular la pensió completa incloent-hi el temps d’ocupació parcial.

Quina documentació necessito per sol·licitar la jubilació? És necessari presentar el DNI o, en cas de ser estranger, el passaport o bé el document d’identitat vigent al seu país d’origen, més el NIE que exigeix l’Agència Tributària per poder fer els pagaments, i emplenar un formulari.

A l’imprès de sol·licitud es demanen bastantes dades per calcular la pensió amb detall:

  • Si es té alguna discapacitat reconeguda.
  • Situació laboral en el moment d’acollir-se a la jubilació. La persona ha d’especificar si ha estat prejubilada per l’empresa, ha estat afectada per un expedient de regulació temporal d’ocupació o s’acull a la jubilació anticipada, entre altres situacions que es poden donar.
  • Així mateix, es requereixen dades sobre l’activitat laboral a l’estranger, si n’hi ha, o si s’ha fet el servei militar obligatori, que només es té en compte per al còmput d’anys de cotització en cas de jubilació anticipada.
  • A més, en el cas de les dones, han d’especificar si han tingut fills, ja que es poden beneficiar d’algun complement.
  • Es demana informació sobre els ingressos com els del cònjuge o les persones al càrrec, ja que la pensió varia si es té parella o no o si algun familiar depèn econòmicament de qui es jubila.
  • I finalment, una cosa molt important: en quin compte bancari es cobrarà la pensió.

Si tens dubtes en l’emplenament, et poden ajudar en alguna gestoria o directament a la Seguretat Social, anant a les seves oficines o per telèfon (901 16 65 65).

En qualsevol cas, la presentació d’aquest formulari ha d’anar acompanyada de la documentació pertinent per acreditar les circumstàncies que puguin incrementar la quantitat de la pensió o qualsevol situació que requereixi la conformitat de l’empresa des de la qual un passa a la jubilació.

On presento la sol·licitud per tramitar la meva pensió?

Es pot presentar personalment en qualsevol dels centres d’atenció i informació de la Seguretat Social. En pots consultar la llista aquí i demanar cita prèvia al telèfon 901 10 65 70 o per Internet.

A més, des de fa poc, hi ha la possibilitat de presentar la sol·licitud per Internet sempre que no calgui facilitar algun document físic. Si es tria aquesta via, els sol·licitants han d’accedir al portal “Tu Seguridad Social” amb un usuari i una contrasenya actius (es proporcionen de manera presencial a les oficines de la Seguretat Social), i identificar-se mitjançant el DNI electrònic, el certificat digital o el sistema Cl@ve Permanente.

Quant cobraré com a pensionista?

La pensió es calcula en funció de les bases de cotització de cada treballador (el 2020 es tindrà en compte la mitjana dels últims 23 anys) i el nombre d’anys cotitzats. Hi ha diverses calculadores com aquesta que et permeten calcular aproximadament quina serà la teva pensió. El resultat no és vinculant, però sí que dona una idea aproximada de la quantitat final.

La pensió de jubilació el 2019 no va ser inferior als 9.000 euros anuals (en cas que es tingui cònjuge però no a càrrec seu) ni superior als 37.231,74 euros l’any. Aquesta quantitat possiblement canviarà l’any que ve, tot i que encara no se’n coneix la quantitat.

Tingues en compte que aquestes prestacions s’abonen en 14 pagues, una per cadascun dels mesos de l’any més dues pagues extraordinàries del mateix import, que es cobren juntament amb les mensualitats de juny i novembre.

Com rescato el meu pla de pensions?

Si has estat estalviant mitjançant un pla de pensions privat i t’has jubilat, ara pots accedir als teus diners. Com? Un cop ja has iniciat els tràmits davant la Seguretat Social, pots anar a l’entitat que et va vendre el teu pla per sol·licitar el rescat.

És molt probable que el contracte del producte indiqui amb més detall els passos que cal fer, però en general n’hi ha prou amb:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Document acreditatiu corresponent a la situació de jubilació expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
  • Formulari de rescat del pla de pensions degudament emplenat (el facilita l’entitat).
  • Model 145 de l’IRPF sobre “Comunicació de dades al pagador” en el qual es consigna la situació personal i econòmica del partícip.

És convenient que abans hagis decidit com vols cobrar els diners. Els pots rescatar en forma de capital, és a dir, tots de cop; com a renda, per exemple cada mes o cada trimestre, o de manera mixta, una part de cop i la resta com a renda. Segons les teves necessitats, serà més apropiada una modalitat o una altra.

En qualsevol cas, tingues en compte que allò que percebis es considerarà rendes del treball i hauràs de pagar impostos per aquestes rendes. El millor és que t’assessorin en la manera de fer-ho, perquè la tributació sigui tan avantatjosa com sigui possible.

 

 

-Categories i etiquetes-
up