Tot sobre la nova pròrroga dels ERTO | EDE
movi-image-nueva-prorroga-erte-1
Envia'ns suggerències
Socis i Empleats
3 min del teu temps

Tot sobre la nova pròrroga dels ERTO

15/05/2020

Des de la declaració de l’estat d'alarma el passat 13 de març, gairebé quatre milions de treballadors s’han vist subjectes a un ERTO a Espanya. El Reial Decret-Llei publicat al BOE el 13 de maig inclou la modificació que aquests Expedients de Regulació d’Ocupació ja no estan vinculats a l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. A més, estableix dos tipus de modalitats d’expedient: ERTO total per força major i ERTO parcial, que permeti anar reincorporant els treballadors als seus llocs. 

Des de la declaració de l’estat d'alarma, les empreses poden aplicar aquest tipus de mesura, que ara el Govern prorroga fins, almenys, el 30 de juny per aquelles empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major. 

En el cas de l’ERTO total, les empreses no hauran de pagar les quotes de la Seguretat Social si tenen menys de 50 treballadors. Per altra banda, les empreses que comptin amb 50 treballadors o més tindran una reducció del 75%.

Per la seva banda, els treballadors continuaran cobrant l’atur en les mateixes condicions que ho han fet durant l’estat d’alarma en qualsevol dels dos tipus d’ERTO. En aquest sentit, la norma estableix que no és necessari que el treballador hagi cotitzat el temps mínim exigit i aquest subsidi no comptarà en un futur a l’hora de calcular quant han gastat de prestació. 

Com han d’actuar les empreses en cas d’ERTO parcial?

Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de treballadors afectats per l’ERTO prioritzant els ajustaments en termes de reducció de jornada. Les companyies ho hauran de comunicar al Servei Públic d’Ocupació Estatal, perquè aquest deixi de pagar les prestacions, i també a la Tresoreria de la Seguretat Social, perquè aquesta adapti les exoneracions de cotitzacions, per la qual cosa n’hi haurà prou amb una declaració responsable de l’empresari.

Pot interessar-te: Moratòria de quotes a la Seguretat Social: Aquestes són les activitats econòmiques que podran beneficiar-se’n

En aquest cas, les empreses seguiran estant lliures de pagar les quotes a la Seguretat Social dels seus treballadors. A més, aquestes quotes també seran més beneficioses quan els treballadors hagin de reincorporar-se. D’aquesta manera, l’empresa que tingui menys de 50 treballadors haurà de pagar per als que tornin a l’activitat un 15% el maig i un 30% el juny. Per altra banda, per aquells que segueixin en l’ERTO, el percentatge serà d’un 40% i un 55%, respectivament. 

Per aquelles altres empreses amb 50 o més treballadors, hauran d’abonar un 40% el maig i un 55% el juny per als treballadors que reprenguin l’activitat i un 55% i un 70%, respectivament, per als altres treballadors que no es reincorporin. 

Aspectes a tenir en compte 

Malgrat que les condicions per cobrar l’atur es mantinguin intactes, hi ha altres aspectes que han anat canviant segons s’han anat aprovant diferents Decrets. En aquest cas, les condicions són les següents:

  • En primer lloc, cal ressaltar que les reduccions comentades anteriorment no tindran cap efecte sobre els treballadors.
  • No podran repartir dividends el 2020 aquelles empreses que se’n beneficiïn i que tinguin més de 50 treballadors. Això serà així a no ser que tornin prèviament aquestes exoneracions.
  • Sí que podran fer-ho les que tinguin menys de 50 treballadors.
  • Per al càlcul dels 50 treballadors es tindran en compte tant els assalariats com els assimilats, com els consellers i administradors de societats que no tinguin el control.
  • Aquelles que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals no es podran acollir als ERTO per força major. 

Una de les condicions que està vigent des del principi és la relacionada amb l’ocupació. En primer lloc es va introduir l’obligació que les empreses que presentessin un ERTO per força major haurien de mantenir l’ocupació almenys sis mesos després de la tornada a l’activitat. No obstant això, aquesta idea ha anat patint modificacions. Actualment, els tres matisos que es tenen en compte són els següents:

  • Els sis mesos començaran a comptar des que es reprengui l’activitat, ja sigui via ERTO parcial o complet.
  • Es prestarà atenció a les característiques dels sectors temporals per comptar com a pèrdua de feina la fi dels contractes per obra o temporals o quan no es pugui realitzar l’activitat. 
  • Acomiadaments disciplinaris, dimissions, incapacitats permanents totals, defuncions, jubilacions. Tots ells no compten per al càlcul del manteniment de l’ocupació. Tampoc quan es cridi a treballadors fixos discontinus, sempre que es mantingui el contracte. Qualsevol empresa que acomiadi a treballadors per altres causes diferents a les esmentades estarà incomplint la norma i, per tant, haurà de tornar la part de les quotes no pagades, amb recàrrec i interessos. 

Aquesta obligació de mantenir l’ocupació no es tindrà en compte en empreses que estiguin en risc de presentar un concurs de creditors. 

-Temes relacionats-
up