movi-image-stock-options-1
Envia'ns suggerències
Socis i Empleats
4 min del teu temps

'Stock options', una manera de remunerar l'empleat

03/05/2021

Mitjançant aquest dret de compra d'accions, les empreses tracten d'incentivar els treballadors i generen una relació de win-win

Un empleat motivat és un treballador més productiu. Aquesta afirmació, que sol estar acceptada de forma generalitzada, porta les empreses a incloure a la seva estratègia diversos programes destinats a aconseguir aquest objectiu. La crisi del coronavirus i el seu impacte en el mercat laboral pot suposar un repte per mantenir la motivació i l'optimisme dels equips. En aquest context, continua sent important apostar per incentivar els empleats i, una de les moltes maneres de fer-ho, és la remuneració en qualsevol de les seves possibilitats.

En què consisteix la remuneració en stock options

El terme stock option fa referència a un complement a les retribucions econòmiques que atorga el dret a obtenir accions de l'empresa a un preu d'exercici durant un determinat període de temps. D'aquesta manera, s'està donant la possibilitat tant als empleats com als directius d'incorporar-s’hi com a accionistes, però amb unes condicions especials, ja que normalment aquest preu fixat serà inferior al valor de mercat.

Quan l'empresa decideix llançar un pla de stock options, ho sol fer mitjançant una emissió de noves accions a través d'una ampliació de capital. No obstant això, per repartir aquesta remuneració no és imprescindible que la companyia sigui cotitzada. Si no forma part d'un mercat de valors, es pot establir un sistema de valoració sobre les accions de l'empresa perquè el treballador exerceixi així les seves opcions.

En qualsevol cas, els beneficiaris rebran aquesta remuneració d'acord amb un pla de retribució establert per la companyia. És en el pacte de socis on s'estipulen quines són les condicions d'aquesta mesura i com es pot exercir l'opció de compra, ja sigui de cop al final del termini fixat o de manera gradual durant tot el període.

Avantatges per a les empreses dels stock options

L'objectiu en fer un pla de stock options és clar: incentivar els empleats perquè, si la companyia funciona bé i puja en borsa, les seves accions també ho facin i, per tant, ells mateixos guanyaran més diners. D'aquesta manera, s'està establint un objectiu comú entre la companyia i els empleats, i al seu torn es crea una relació win-win.

A més d'incentivar els treballadors, l'empresa pot demostrar altres bones pràctiques en optar per aquest tipus de remuneració:

  • Pot ser un bon gest perquè els empleats se sentin apreciats per l'empresa.
  • Els mateixos treballadors solen reconèixer que s’implicarien més a la feina si sentissin que es reconeixen els seus èxits.
  • Els programes d'incentius motiven i augmenten la productivitat.
  • Un major compromís dels treballadors també pot incrementar la lleialtat dels clients amb la companyia.

En definitiva, s'aposta per retenir el talent de l'empresa, el que, en altres paraules, es tradueix en un increment dels beneficis. A més, com a avantatge específic per a l'empresa, amb els stock options no s'està alterant de forma immediata la liquiditat de la companyia.

Per què beneficia els empleats?

Com s'ha assenyalat, els stock options creen una relació win-win entre les dues parts, de manera que l'empleat també obtindrà un benefici. Amb el seu esforç està contribuint al creixement de l'empresa. D'aquesta manera, quan acabi el termini fixat, el preu d'exercici de l'opció pot ser menor al valor real o potencial de les accions en el mercat. En aquest cas es pot optar per la compra i, tot seguit, per la venda de les participacions per obtenir els ingressos corresponents a la diferència entre els dos preus. També és cert que pot passar el contrari; que les accions estiguin per sota del determinat en el preu de l’exercici. Llavors, a l'empleat no li convindrà exercir aquest dret de compra, ja que tindria pèrdues.

Una de les vies preferides de les start-ups

Un dels sectors que més s'inclinen per la remuneració amb stock options és el de les start-ups. Això es deu al fet que, durant la primera etapa d'aquestes empreses, els ingressos que s'embutxaquen són nuls o molt baixos, per la qual cosa han de buscar alternatives de remuneració per als seus empleats. És a dir, necessiten una via per oferir incentius, però sense que perjudiqui la seva pròpia liquiditat al començament.

Per tant, si les start-ups no poden competir en termes salarials amb les grans multinacionals, els stock options es perfilen com una opció viable per atreure i retenir treballadors amb potencial i amb una visió de creixement sobre la mateixa empresa. D'aquesta manera, passarà el mateix que amb els empleats de qualsevol altra empresa: implicar-se en la feina perquè en un futur es beneficiï del seu creixement o, fins i tot, d'una possible venda de l'empresa. 

Aspectes fiscals que cal tenir en compte

Un dels aspectes que s'ha de tenir en compte quan s'està immers en un procés de stock options és el de la fiscalitat, ja que qualsevol que el rebi ha de pagar impostos per a això. En aquest sentit, cal diferenciar dos moments:

  • La compra de les accions a un preu inferior al valor de mercat: en aquest cas s'haurà de tributar per rendiments de la feina.
  • La futura venda d'aquestes accions: en aquest cas tributaran a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en concepte de guany o de pèrdua patrimonial.

Pot interessar-te: Canvis fiscals que arribaran el 2021: pujades a l'IRPF, l'impost de societats, la taxa Google, la taxa Tobin i altres

 
Fotografia de Sharon McCutcheon a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up