Com estalviar en la pròxima declaració de la renda | EDE
movi-imag-como-ahorrar-declaracion-renta-1
Envia'ns suggerències
Compte
4 min del teu temps

Com estalviar en la pròxima declaració de la renda

08/01/2021

Encara hi ha temps de poder implementar algunes accions per evitar haver de pagar més del compte a la pròxima declaració de la renda. Per aconseguir-ho, és oportú conèixer els possibles avantatges fiscals i recórrer, si cal, a l'ajuda professional.

El mes de desembre és un bon moment per intentar reduir la factura fiscal de cara a la declaració de la renda, ja que tot i que la campanya començarà la primavera que ve, tindrà en compte només el que s'ha realitzat durant l'exercici 2020. Aquest any, a diferència dels anteriors, té un element que el distingeix de la resta, i és l'efecte que la pandèmia de la COVID-19 ha tingut tant en la realitat econòmica com en la laboral de moltes famílies, i que s'ha traduït en tot un seguit de mesures aprovades per part del Govern destinades, principalment, a donar liquiditat a empreses i professionals.

De fet, tota aquesta realitat ha provocat una sèrie d'efectes directes en la propera declaració de la renda, tal com han advertit els tècnics d'Hisenda a través d'un informe presentat pel Consell General d'Economistes amb el títol Planificación de la Renta 2020. Entre ells, per exemple, hi ha el fet que si una persona s'ha vist afectada per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i rep menys de 22.000 euros a l'any, però per mitjà d'aquest mecanisme ha cobrat més de 1.500 euros, haurà de presentar obligatòriament la declaració de la renda, ja que aquest ERTO té la consideració de segon pagador. Si l’ERTO s'ha prolongat durant diversos mesos, fins i tot és probable que tingui com a resultat «ingressar», de manera que aquests professionals recomanen sol·licitar a l'empresa que augmenti les retencions a la nòmina de desembre per evitar que el pagament sigui elevat. A més, les treballadores afectades per un ERTO no es poden deduir els 100 euros per fill si els correspongués el dret a deducció per maternitat durant el període de vigència de l’ERTO.

Altres efectes significatius que cal tenir en compte a l’hora de presentar la propera declaració de la renda són, per exemple, que totes les ajudes rebudes per intentar pal·liar els efectes de la crisi s’hauran d’incloure a la declaració, com és el cas de l’ingrés mínim vital o les ajudes als autònoms. Des de l'òptica immobiliària, els acords de rebaixa del preu dels lloguers durant el confinament, així com els ajornaments en els pagaments, també s’hauran de reflectir. Pel que fa als segons habitatges, encara que no s'hagin pogut gaudir durant aquests mesos, la imputació a la declaració no s'altera. Les donacions al Tresor Públic per finançar les despeses ocasionades per la crisi sanitària tindran una deducció del 80 % sobre els 150 primers euros donats, i del 35 % a partir d'aquesta xifra.

Mecanismes d'estalvi immobiliari

És possible obtenir avantatges importants en la declaració de la renda si durant l’any s'ha realitzat alguna operació relacionada amb l'àmbit immobiliari. Per exemple, si s'ha venut la casa on es resideix de manera quotidiana, cal conèixer que els guanys patrimonials recollits per la transmissió de l'habitatge habitual estan exclosos de tributació, sempre que l'import rebut es reinverteixi, al seu torn, per adquirir un altre immoble que sigui la nova residència habitual en el termini de dos anys des de la data de transmissió. Cal destacar que l'estat d'alarma va servir per paralitzar momentàniament el còmput d'aquest termini des de mitjan mes de març fins al 30 de maig.

Pel que fa al pagament de la hipoteca, si es té dret a la deducció per l’adquisició de l'habitatge habitual realitzada abans del 2013, és possible amortitzar fins a 9.040 euros d'aquesta hipoteca. És més, si l'actiu es va adquirir en règim de societat de guanys i tots dos cònjuges presenten una declaració individual, cada un es podrà deduir 9.040 euros a la seva declaració.

Pot interessar-te: La rendibilitat a la inversió immobiliària: què cal tenir en compte?

 

Canvis en els plans de pensions

Als nous pressupostos generals de l'Estat (PGE) s'inclou una reducció de les deduccions dels plans de pensions individuals des del límit actual de 8.000 euros l'any fins als 2.000 euros l'any. De moment, encara es desconeix des de quan s'aplicarà aquest canvi, de manera que els usuaris encara estan a temps d'aprofitar el límit actual. Per la seva banda, en relació amb els plans d'empresa, s'eleva l'aportació màxima de 8.000 euros a 10.000 euros. En tot cas, sembla segur que aquestes modificacions s'aplicaran a partir de l'any que ve i, per tant, es pot aprofitar aquest exercici per aportar al pla de pensions individual el màxim de 8.000 euros.

A més, si com a conseqüència de la crisi econòmica (a causa d'un ERTO o cessament de l'activitat) una persona ha decidit rescatar els drets consolidats del seu pla de pensions (o d'altres productes d'estalvi, com els plans de previsió assegurats), el reemborsament dels drets consolidats tributa com a rendiments del treball, i s’imputen l'any en què es perceben.

En el cas de voler rescatar un pla de pensions, perquè s'està a prop de la jubilació, per exemple, les prestacions tributen com a rendiments del treball. Si es rescata en forma de capital, es podrà acollir a una reducció del 40 % sobre l'import corresponent a les aportacions realitzades amb anterioritat al 2007. Si es rescata en forma de renda, no es podrà aplicar aquesta reducció.

Àmbit empresarial

Les empreses de mida reduïda poden aplicar un 5 % de deducció de la inversió en immobles o en materials dins dels rendiments nets de la seva activitat. Tots els béns que s'han lliurat als empleats perquè puguin desenvolupar el teletreball en la conjuntura actual (cadires, ordinadors, telèfons mòbils, etc.), tenen la consideració de retribucions en espècie. Per la seva banda, les despeses de subministraments en què ha incorregut el professional per treballar des de casa (com la llum, l'aigua o la connexió a Internet) són rendiments del treball, encara que només es poden deduir els que corresponguin proporcionalment als metres quadrats que s'han dedicat a l'activitat dins la llar, als quals s’aplicarà un percentatge del 30 %.

En el cas de la manutenció, és possible deduir fins a 26,67 euros al dia (si es pernocta, el doble); mentre que si s'està a l'estranger, la deducció pujarà fins als 48,08 euros al dia. En tot cas, Hisenda posa com a condició que aquest tipus de despeses s'han de realitzar en establiments de restauració i d'hostaleria i que s’han d’haver pagat amb mitjans de pagament electrònics.

Altres recomanacions

Si es confirmen els nous PGE, el 2021 la tributació de l'estalvi augmentarà en tres punts, passant del 23 % actual al 26 % per a bases superiors a 200.000 euros. Per això és oportú fer, abans que finalitzi l'any, aquelles operacions com, per exemple, rebre beneficis d'una empresa o transmetre un actiu amb plusvàlues si excedeix aquesta quantitat.

A més, és recomanable consultar les deduccions fiscals que ofereixen les diferents comunitats autònomes en àmbits com el lloguer, el pagament de la llar d'infants i de les despeses educatives en general, o les relacionades amb el transport. En el cas de les persones jubilades, també hi ha alguns avantatges específics per a elles com, per exemple, poder vendre el seu habitatge habitual sense haver de pagar impostos. Si transmeten un element patrimonial diferent de l'habitatge habitual, poden deixar exempt el guany obtingut si l'import total es destina a la constitució d'una renda vitalícia assegurada a favor seu, amb un límit màxim de 240.000 euros, i abans que transcorrin sis mesos des de l'alienació.

Pot interessar-te: Els beneficis fiscals derivats de la cura dels fills

-Temes relacionats-
up